Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen krever at E6 skal bygges saktere, 70 millioner dyrere, mer trafikkfarlig og mer miljøskadelig

Artikkelen er over 4 år gammel

– Kan ikke forvente at politikere kan forholde seg til ny informasjon.

(Østlendingen)

Utbygging av E6 til 4-felts motorvei nordover fra Oslo stoppet for noen år siden på Kolomoen rett sør for Stange og Hamar. En hadde ikke klart å bli enig om en trasé gjennom byen ved Mjøsa.

Kranglingen er nå historie, og statens nye veiutbyggingsselskap Nye Veier har fått jobben med å bygge firefelts vei helt fra Kolomoen, forbi Hamar og til Mjøsbrua.

Men nå har det dukket opp skjær i sjøen.

Kommunen krever dyrere løsning

I 2012 ble det vedtatt en plan for Uthuskrysset i Stange. Dette er et kryss som ligger på et jorde, med få naboer – reelt sett bare en fabrikk.

Nye veier mener at denne gamle planen er uheldig, fordi den følger et gammelt regelverk der man ikke trengte å ta hensyn til blant annet miljø og jordbruk. I tillegg er den fordyrende.

Grovt sett betyr den vedtatte planen at E6 skal legges i en dyp grop (kulvert) under fylkesvei 24 – mens dagens E6 går i en bru over fylkesveien. Denne kulverten vil ifølge kommunen være viktig støyskjerming.

Nye veier mener derimot at de kan bygge dette krysset 70 millioner kroner billigere ved å fortsatt la E6 gå i bru over fylkesveien.

Ved å ikke grave E6 ned i en rundt 1500 meter lang og 9 meter dyp grop, regner de også med å spare 15 dekar med dyrket mark som ellers vil gå tapt i prosjektet.

En slipper også å kjøre bort 250.000 kubikkmeter jordmasse med rundt 20.000 lastebillass – og en kan gjenbruke en del av dagens infrastruktur.

Fra negativ til positiv

Disse endringene var kommunen i utgangspunktet positive til da de først ble lansert, men etter sterkt lokalt engasjement snudde kommunen.

Dermed argumenterte kommunens administrasjon med at Nye veiers forslag både er mindre trafikksikkert og skaper mer støy.

Veiselskapet har derfor kommet med noen endringsforslag til støydemping, forbedringer i kryssets utforming – samt gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse.

Analysen viser at den gamle planen inneholder en rekke regelbrudd, mens den nye løsningen er innenfor regelverket.

– I forslaget sparer vi nesten 15 dekar dyrket mark og vi reduserer inngrepene ved Furnes Hamjern. I tillegg blir de som benytter det lokale veinettet spart for store ulemper ved at behovet for flytting av masse reduseres, noe som igjen gir vesentlig mindre anleggstrafikk og kortere byggeperiode, sa prosjektdirektør Øyvind Moshagen i mars.

Vil ikke forholde seg til ny informasjon

Flertallet i kommunestyret, ledet av Ap, Sp og MDG, lot seg rett før helgen ikke rikke: De avviser Nye veiers endringsforslag og krever at krysset skal bygges etter gammel plan.

De har latt seg provosere av at Nye veier har benyttet advokater for å vurdere kommunens saksbehandling, og komme med ny informasjon etter at saksbehandlingen i kommunen var over:

– Dette er ikke ulovlig, men det er uvant og man kan ikke forvente at politikere og administrasjon kan forholde seg til ny informasjon, sa ordfører Nils A. Røhne ifølge Hamar Arbeiderblad etter at kommunestyret formelt avviste saken.

– Politikerne kunne gjort noe annet

Rådmann Svein Erik Thorud i Stange kommune sier til Side 3 at han ikke ønsker å si så mye om saken.

– Jeg tenker ikke så mye om den, vi har lagt den bak oss, sier Thorud.

– Vi har ikke forholdt oss til planen fra 2012, vi har behandlet en søknad fra Nye veier. De har hatt dårlig tid, og vi satt igjen med noen ubesvarte spørsmål på blant annet trafikksikkerhet, sier Thorud.

– Nye veier har sendt dere ny informasjon, som blant annet viser at den gamle planen ikke følger reglene, mens den nye gjør det – samt at den nye planen er billigere og sparer mer matjord. Forholder ikke dere dere til det?

– Denne informasjonen kom etter saksbehandlingen i kommunen. Politikerne i kommunestyret var kjent med at Nye veier tok opp den problemstillingen, og da kunne de valgt å sende den tilbake til behandling, noe de ikke gjorde, sier rådmannen.

Kommentarer til denne saken