Omsetning av eiendommer i Hamar kommune:

LES OGSÅ:

Andel av Arvesens veg 41 (Gnr 1, bnr 544) er solgt for kr 2.000.000 fra Alexander Sæther til Karen Anette Sæther (01.06.2015).Salget omfatter også Gnr 1, bnr 1079. Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 1143.

Skolegata 33 (Gnr 1, bnr 292, seksjon 1) er solgt for kr 2.550.000 fra Tore Lars Skjelseth og Stine Marthe Rebne til Tine Kristoffersen Olsen (01.06.2015)

Harald Hardrådes veg 20 (Gnr 7, bnr 140) er solgt for kr 2.900.000 fra Berit Omsted Kirkeby Larsen til Mikkel Omsted Kirkeby Larsen og Ann-Magritt Barseth (01.06.2015)

Andel av Gnr 1, bnr 7355, seksjon 22 er solgt for kr 100.000 fra May Kristin Engeskaug til Inger Johanne Gellein (01.06.2015)

Oline Holtmons veg 40 (Gnr 1, bnr 5493) er solgt for kr 3.100.000 fra Turid Flensborg Erstad og Børt Endre Erstad til Ola Myhr og Jeanette Krogh (02.06.2015)

Andel av Leirvegen 1 (Gnr 10, bnr 361) er overdratt fra Liz Marina Tande Dukene til Alf Dukene (02.06.2015)

Øverlitunet 20 (Gnr 1, bnr 5234) er solgt for kr 3.230.000 fra Per Magnus Brekne og Eli Haugum Brekne til Trine Elisabeth Finnes (02.06.2015)

Møllevegen 10 B (Gnr 7, bnr 421, seksjon 2) er solgt for kr 2.100.000 fra May Guldhaugen og Erik Guldhaugen til Mari Leinan Indset og La Rose Erik Anders De (02.06.2015)

Skogstjernevegen 9 A (Gnr 19, bnr 199, seksjon 1) er solgt for kr 2.200.000 fra Shwan Jaafar til Hamar Kommune (02.06.2015)

Gnr 1, bnr 92, seksjon 1 er solgt for kr 2.400.000 fra Lage Johannes Lagesen og Astrid Ellen Kjølberg til Landax As (02.06.2015)

Midtvangvegen 112 A (Gnr 25, bnr 36) er solgt for kr 4.600.000 fra Roar Bakke til Øyvind Mengshoel Reistad og Anne Mona Rolijordet Nordeng (03.06.2015)

Øvre Elverhøy 10 A (Gnr 8, bnr 120, seksjon 13) er solgt for kr 2.150.000 fra Marianne Rønning til Ragnhild Brenden (03.06.2015)

Kavegen 1 B (Gnr 20, bnr 385, seksjon 2) er solgt for kr 2.250.000 fra Hilde Bjørnstad til Turid Bjørnstad og Kjell Håkon Bjørnstad (03.06.2015)

Tinnvegen 2 (Gnr 10, bnr 157, fnr 97) er solgt for kr 2.950.000 fra Tove Olafsen og Roger Olafsen til Patrick Widsteen og Julie Victoria Ulven (03.06.2015)

Møllevegen 10 A (Gnr 7, bnr 421, seksjon 1) er solgt for kr 2.030.000 fra Jane Holsten til Jan Roger Holte (03.06.2015)

Nylendvegen 1 A (Gnr 1, bnr 1770, seksjon 4) er solgt for kr 1.390.000 fra Aashild Pedersen til Torunn Elisabeth Aasbrein (03.06.2015)

Strandvegen 171 (Gnr 1, bnr 2285) er solgt for kr 6.500.000 fra Steinar Gudmunn Dragland og Ingeborg Sofia Bjørgan Dragland til Bjørn Pedersen og Bente Bjørnhaug Pedersen (03.06.2015)

Andevegen 16 (Gnr 64, bnr 112) er solgt for kr 4.100.000 fra Jan Olav Vestrum og Hege Cecilie Vestrum til Lin Ormåsen og Hogne Ormåsen (04.06.2015)

Andel av Grubholvegen 48 (Gnr 67, bnr 10) er overdratt fra Hans Kristian Løvås til Liv Tove Løvås (04.06.2015)

Welhavens gate 14 A (Gnr 1, bnr 454, seksjon 2) er solgt for kr 1.400.000 fra Thea Heier Hansen til Karen Engen Holmlund (04.06.2015)

Østlia 3 (Gnr 4, bnr 137) er solgt for kr 1.950.000 fra Kjersti Eriksen til Eva Camilla Kristoffersson (04.06.2015)

Chr. Melbyes gate 1 (Gnr 1, bnr 2715) er solgt for kr 3.900.000 fra Turid Bjørnstad og Kjell Håkon Bjørnstad til Luan Van Vo og Tam Thi Tran (04.06.2015)

Torggata 24 (Gnr 1, bnr 135, seksjon 9) er solgt for kr 2.750.000 fra Gullhjertet Hamar As til Elta Eiendomsdrift As (04.06.2015)

Skogstjernevegen 19 (Gnr 19, bnr 112) er solgt for kr 1.715.000 fra Rønnaug Johansen til Thor Ove Brenne (04.06.2015)

Aluvegen 74 (Gnr 1, bnr 1872) er solgt for kr 2.800.000 fra Truls Henrik Andersen til Kristin Rognstad (04.06.2015)

Andel av Grubholvegen 21 (Gnr 67, bnr 90) er overdratt fra Rigmor Johanne Bekkevold til Arne Bekkevold (05.06.2015)

Slemsrudvegen 22 (Gnr 88, bnr 108) er solgt for kr 2.750.000 fra Tove Nustadhaugen Sporild og Helge Sporild til Tommy Holt Johansen og Kjersti Holt Johansen (05.06.2015)

Seiersteds veg 7 (Gnr 8, bnr 20) er solgt for kr 2.640.000 fra Magnus Salomonsen og Lena Løfblad til Hamar Kommune (05.06.2015)

Andel av Ivar Aasens gate 10 (Gnr 1, bnr 4366) er solgt for kr 384.000 fra Linn Cathrine Skogen Sonflå til Lars Anders Eikeland (05.06.2015)

Heidmanns gate 82 (Gnr 1, bnr 5778) er solgt for kr 2.000.000 fra Karl Erik Løken til Nina Haug Utkilen og Gard Utkilen (05.06.2015)

Erik Werenskiolds veg 13 (Gnr 1, bnr 2754, seksjon 1) er solgt for kr 2.025.000 fra Reidun Signe Rognstad til Signe Emilie Sunde (05.06.2015)

Møssmørvegen 35 (Gnr 202, bnr 1, fnr 683) er overdratt fra Olav Stuan og Grethe Øien Stuan til Vang Almenning (05.06.2015)

Gåsbuvegen 981 (Gnr 13, bnr 15) er solgt for kr 1.500.000 fra Hans Erik Gunstad til Øyvind Berntsen (08.06.2015)

Andel av Tiurvegen 1 (Gnr 64, bnr 25) er solgt for kr 400.000 fra Line Kristoffersen til Hans Erik Østlie Jakobsen (08.06.2015)

Peder Nilsens gate 7 (Gnr 1, bnr 2141, seksjon 2) er solgt for kr 2.130.000 fra Gunn Elin Grøndahl til Anne Tove Østvang Mygland (09.06.2015)

Andel av Sangenvegen 3 (Gnr 1, bnr 7456, seksjon 42) er overdratt fra Steinar Holen til Gry Nørskov Haukeland (10.06.2015)

Kurudvegen 109 (Gnr 184, bnr 17) er solgt for kr 2.450.000 fra Elen Marie Borge til Dagfinn Syversen (10.06.2015)

Dr. Sopps gate 3 A (Gnr 1, bnr 1293) er solgt for kr 2.800.000 fra Katrine Hoff Olsen og Jon Anders Harby til Anja Sæther (10.06.2015)

Andel av Gnr 1, bnr 7066 er solgt for kr 3.560.000 fra Richard Wulfsberg til Stig Tore Sørum og Cicilie Granerud Larsen (10.06.2015). Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 7076. Salget omfatter også Karjolvegen 44 (Gnr 1, bnr 7107)

Nordre Graner 23 B (Gnr 8, bnr 112, seksjon 6) er solgt for kr 1.800.000 fra Lin Ormåsen til Anette Thorud (10.06.2015)

Heidmanns gate 33 (Gnr 1, bnr 120, seksjon 2) er solgt for kr 1.650.000 fra Richard Wulfsberg og Ragnhild Wulfsberg til Knut-Øyvind Hagen (11.06.2015)

Nordvikvegen 355 (Gnr 1, bnr 7545) er solgt for kr 4.000.000 fra Hjemmel Hamar As til Arcus Gården As (11.06.2015)

Sagbakken 10 (Gnr 88, bnr 37) er overdratt fra Berthe Løberg til Marit Storsveen og Harald Løberg (11.06.2015)

Gåsbuvegen 974 (Gnr 13, bnr 20) er overdratt fra Helge Kirkeby til Anita Kirkeby (11.06.2015)

Andel av Gnr 1, bnr 233, seksjon 2 er solgt for kr 175.000 fra Kari Thorud til Reidar Synstad og Margit Stengel Synstad (12.06.2015)

Gnr 7, bnr 422 er overdratt for kr 4.700 fra Hamar Kommune til Leif Bronken (12.06.2015)

Gnr 7, bnr 423 er overdratt fra Leif Bronken til Hamar Kommune (12.06.2015)

Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Diesen Karoline til Karl Andreas Diesen (12.06.2015)

Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Karl Andreas Diesen til Anna Karoline Diesen (12.06.2015)

Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Anna Karoline Diesen til Anna Ingvoldstad, Karl Albert Diesen, Frode Diesen og Andreas Diesen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Anna Ingvoldstad til Marit Jesnes, Ole Ingvoldstad, Karl Andreas Ingvoldstad og Anne-Karin Ingvoldstad Christiansen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Karl Albert Diesen til Gudrun Diesen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Gudrun Diesen til Hilde Tandberg Diesen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Andreas Diesen til Magnhild Diesen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Magnhild Diesen til Trond Rune Diesen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Frode Diesen til Gerd Margrethe Diesen (12.06.2015)

Andel av Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er overdratt fra Gerd Margrethe Diesen til Bredo Diesen (12.06.2015)

Brugata 66 (Gnr 1, bnr 1354) er solgt for kr 550.000 fra Marit Jesnes, Ole Ingvoldstad, Karl Andreas Ingvoldstad, Trond Rune Diesen, Hilde Tandberg Diesen, Bredo Diesen og Anne-Karin Ingvoldstad Christiansen til Johannes Nybakken (12.06.2015)

Andel av Furnesvegen 183 (Gnr 22, bnr 16) er overdratt fra Liv Herdis Børresen til Odd Børresen (15.06.2015)

Andel av Bekkesvevegen 45 (Gnr 1, bnr 3164) er solgt for kr 1.100.000 fra Gunn Wieberg Hanssen til Åse Hilde Wieberg Hanssen (16.06.2015)

Bergsten 8 B (Gnr 8, bnr 115, seksjon 4) er solgt for kr 1.900.000 fra Kari Graff til Roger Ottosen (16.06.2015)

Andel av Gnr 1, bnr 7356, seksjon 24 er solgt for kr 3.050.000 fra Bjørn Leganger-Krogstad og Aud Laila Leganger-Krogstad til Kjell Gamme (16.06.2015)

Andel av Midtvangvegen 102 (Gnr 25, bnr 40) er overdratt for kr 675.000 fra Monica Liberg til Eirik Bruntjernsberget Skadsdammen (17.06.2015)

Mælomsvegen 17 A (Gnr 88, bnr 124, seksjon 3) er solgt for kr 1.390.000 fra Magnus Hansen til Syn Pedersen As (17.06.2015)

Furubergvegen 156 B (Gnr 1, bnr 5987) er solgt for kr 4.600.000 fra Jørn Stenberg til Jørgen Edvardsen og Hilde Demroen (17.06.2015)

Holsetgata 13 (Gnr 1, bnr 628, seksjon 6) er solgt for kr 2.600.000 fra Randi Elisabeth Krokstad, Geir Tore Krokstad og Torill Herdis Irene Frydenlund til Eirik Økland Gamme (17.06.2015)

Andel av Kolltjernvegen 19 (Gnr 1, bnr 2891) er overdratt fra Helge Ryberg til Kjell Ryberg (17.06.2015)

Kvartsvegen 29 (Gnr 10, bnr 190) er solgt for kr 2.375.000 fra Ingvild Paulsrud Tangen og Preben Mathias Abel til Christoffer Horsfjord Nilsen og Tina Kalsveen (17.06.2015)

Wergelands gate 21 (Gnr 1, bnr 391) er solgt for kr 4.350.000 fra Anne Lill Larsen Ree til Bente Nordsveen og Mads Nesvold Nilssen (17.06.2015)

Sagbakken 10 (Gnr 88, bnr 37) er solgt for kr 1.870.000 fra Marit Storsveen og Harald Løberg til Henriette Vedvik (18.06.2015)

Bringebærstien 17 (Gnr 202, bnr 14) er overdratt for kr 275.000 fra Vang Almenning til Jon Erling Bekken (18.06.2015. Salget omfatter også Bringebærstien 15 (Gnr 202, bnr 16)

Øverlitunet 40 (Gnr 1, bnr 5244) er solgt for kr 3.300.000 fra Karl Arthur Larsen til Tin Aung Laithang og Sang Hing Laithang (18.06.2015)

Gerhard Schønings gate 3 (Gnr 1, bnr 5927) er solgt for kr 2.750.000 fra Willy Olsen og Linda Myhre til Sissel Walstrand (18.06.2015)

Arnalds gate 1 (Gnr 1, bnr 2240) er solgt for kr 4.450.000 fra Reidar Synstad og Margit Stengel Synstad til Ragnhild Nesbakken og Kristian Bendiksen (18.06.2015)

Søndre St. Olav 51 (Gnr 202, bnr 1, fnr 319) er overdratt fra Thomas Heimdal til Morten Aalborg og Christine Holmen Aalborg (18.06.2015)

Andevegen 9 (Gnr 64, bnr 114) er solgt for kr 3.120.000 fra Ann Kristin Brevig til Jane Beate Tårneby og Hans Ole Tårneby (22.06.2015)

Gerhard Schønings gate 1 (Gnr 1, bnr 5933) er solgt for kr 3.300.000 fra Ola Myhr og Jeanette Krogh til Wenche Jensen (23.06.2015)

Roligvegen 9 (Gnr 197, bnr 4) er solgt for kr 1.100.000 fra Andreas Kringsjaa til Armend Zejnullahu (24.06.2015)

Andel av Kappvegen 105 (Gnr 66, bnr 17) er overdratt fra Mette Merethe Natvig Holen til Ole Jakob Holen (25.06.2015). Overdragelsen omfatter også e.d. i Tvedestrand kommune

Gnr 1, bnr 7315 er solgt for kr 10.000 fra Tine Sa til Hamar Kommune (25.06.2015)

Andel av Valmuevegen 8 (Gnr 181, bnr 18) er solgt for kr 1.700.000 fra Marius Paulsen til Kirsten Langli Paulsen (25.06.2015)

Gnr 1, bnr 104, seksjon 12 er overdratt fra Grønnegt 54 As til Hamar Avholdslag (26.06.2015)

Sagengvegen 15 (Gnr 7, bnr 224) er solgt for kr 3.000.000 fra Thomas Birkebekk til Wanlaya Kirkerud og Roy Kirkerud (26.06.2015)

Fridtjof Nansens gate 62 A (Gnr 1, bnr 7177, seksjon 1) er solgt for kr 2.550.000 fra Øyvind Sundhordvik og Silje Elida Kapstad Sundhordvik til Anni Høiåsen og Runar Brekkhus (26.06.2015)

Gnr 1, bnr 7512, seksjon 2 er solgt for kr 3.650.000 fra Tor Håkon Ballo til Hege Hirkjølen Næss (29.06.2015)

Sælidvegen 215 (Gnr 27, bnr 2) er solgt for kr 3.500.000 fra Reidun Nordby Bråthen til Statens Vegvesen (29.06.2015)