Omsetning av eiendommer i Hamar kommune (Kommunenr 0403)

Gnr 30, bnr 59 er solgt for kr 404.750 fra Hamar Kommune til Castor Eiendom Og Byggforvaltning As (02.11.2015)

Nordahl Griegs gate 55 (Gnr 1, bnr 3508) er solgt for kr 4.250.000 fra Trude Andersen til Hilde Sollund Evensen og Eirik Østreng Evensen (02.11.2015)

Øvre 16 (Gnr 7, bnr 310) er solgt for kr 2.750.000 fra Hans Ragnar Brenden til Collin Rogger Remst og Andrea Moen Remst (02.11.2015)

Enervegen 16 (Gnr 20, bnr 195) er overdratt fra Eilif Stieng til Else Stieng (03.11.2015)

Andel av Borgåvegen 11 (Gnr 1, bnr 5544) er overdratt fra Kristin Tepstad Eide til Atle Holstad (03.11.2015)

Vestregate 8 (Gnr 1, bnr 295, seksjon 2) er overdratt fra Kari Elisabeth Armann-Syversen til Heidi Elisabeth Armann Syversen, David Andre Armann Syversen og Linn Elise Armann Byberg (03.11.2015)

Vestregate 8 (Gnr 1, bnr 295, seksjon 2) er overdratt for kr 3.600.000 fra Heidi Elisabeth Armann Syversen, David Andre Armann Syversen og Linn Elise Armann Byberg til Bente Ryan (03.11.2015)

LES OGSÅ:

Andel av Gnr 141, bnr 1 er overdratt fra Kjelsrud Martin til Aslaug Kjeldsrud (03.11.2015)

Andel av Gnr 141, bnr 1 er overdratt fra Aslaug Kjeldsrud og Anbjørg Margrethe Kjeldsrud Windju til Anbjørg Margrethe Kjeldsrud Windju, Anne Kristine Knutsen og Oddrun Elida Kjeldsrud (03.11.2015)

Andel av Kallerudvegen 121 (Gnr 115, bnr 6) er overdratt for kr 775.000 fra Thomas Berglie Larsen til Malin Therese Lindstad Hansen (03.11.2015)

Gåsbuvegen 817 (Gnr 60, bnr 9) er solgt for kr 2.900.000 fra Petter Halvor Skåret og Heidi Skåret til Lars Holtet og Stine Furuvik Berg (03.11.2015)

Welhavens gate 14 C (Gnr 1, bnr 454, seksjon 18) er solgt for kr 1.600.000 fra Nora Helgheim Holte til Frida Sandvik Våset (03.11.2015)

Granlivegen 1 (Gnr 26, bnr 114) er overdratt fra Finn Bakke til Randi Bakke (04.11.2015)

Bakkevegen 10 (Gnr 5, bnr 49) er solgt for kr 3.990.000 fra Bård Wetten til Hanne Mari Spangen og Geir Tangeraas Pedersveen (04.11.2015)

Rugdevegen 24 (Gnr 64, bnr 88) er solgt for kr 2.750.000 fra Ola Steinaa til Rikke Kristine Eng og Anders Kristiansen Eng (04.11.2015)

Torstingbuvegen 20 A (Gnr 10, bnr 156) er solgt for kr 4.650.000 fra Hanne Brenden og Pål Coon Andersen til Ola Nybakk og Ann Kristin Lien Nybakk (04.11.2015)

Andel av Platous gate 27 (Gnr 1, bnr 4800) er overdratt for kr 1.587.500 fra Maren Persson til Fredrik Lien (04.11.2015)Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 5679

Stålvegen 4 (Gnr 10, bnr 233) er overdratt fra Borghild Almenningen til Gunnar Gantzel, Jonny Almenningen og Arvid Almenningen (05.11.2015)

Stålvegen 4 (Gnr 10, bnr 233) er solgt for kr 2.470.000 fra Gunnar Gantzel, Jonny Almenningen og Arvid Almenningen til Unni Fladsrud Vold og Per Vold (05.11.2015)

Øvre Elverhøy 6 C (Gnr 8, bnr 120, seksjon 11) er solgt for kr 1.950.000 fra Per Arne Brustad til Jarle Hovde (05.11.2015)

Andel av Gnr 1, bnr 233, seksjon 2 er solgt for kr 175.000 fra Astrid Rygh Eilifsen til Anne Kari Nordstrøm (05.11.2015)

Skarpholvegen 13 (Gnr 6, bnr 157) er solgt for kr 4.050.000 fra Harald Øvergaard og Maren Bjørnstad til Thomas Gustavsen og Rikke Troller Gustavsen (05.11.2015)

Furnesvegen 216 (Gnr 243, bnr 14) er solgt for kr 2.265.000 fra Klas Toverud og Anita Toverud Bekk til Mads Olstad Johansen (05.11.2015)

Askeladden 6 (Gnr 49, bnr 93) er solgt for kr 340.000 fra Hamar Kommune til Robert Zalar (06.11.2015)

Kløvervegen 11 (Gnr 19, bnr 36) er overdratt fra John Peder Johansen til Liv Harriet Ruud og Jonny Johansen (06.11.2015)

Kløvervegen 11 (Gnr 19, bnr 36) er solgt for kr 660.000 fra Liv Harriet Ruud og Jonny Johansen til Landor As (06.11.2015)

Kolltjernvegen 11 (Gnr 1, bnr 2887) er solgt for kr 3.550.000 fra Marit Langberg til Burim Shabani (06.11.2015). Salget omfatter også Gnr 1, bnr 3095

Andel av Gnr 1, bnr 7414, seksjon 2 er solgt for kr 200.000 fra Randi Smelien til Elisabeth Kjeverud (09.11.2015)

Kvækavegen 345 (Gnr 187, bnr 13) er solgt for kr 2.875.000 fra Øystein Østli og Linda Jensen Østli til Terje Hovde (09.11.2015)

Store Prestrudveg 33 (Gnr 1, bnr 4001) er overdratt fra Borgny Svanøe-Hafstad til Tor Svanøe-Hafstad og Berit Karin Svanøe-Hafstad (09.11.2015)

Store Prestrudveg 33 (Gnr 1, bnr 4001) er solgt for kr 3.700.000 fra Tor Svanøe-Hafstad og Berit Karin Svanøe-Hafstad til Oddvar Jørgen Jensen og Gunn-Inger Jensen (09.11.2015)

Farmenvollen 48 (Gnr 202, bnr 1, fnr 171) er overdratt fra Arnfinn Iversen til Eivor Iversen (09.11.2015)

Ole Bulls gate 13 (Gnr 1, bnr 282) er overdratt fra Per Einang til Tore Einang og Per Ola Einang (09.11.2015). Overdragelsen omfatter også e.d. i Grimstad kommune

Andel av Ole Bulls gate 13 (Gnr 1, bnr 282) er overdratt fra Per Ola Einang til Tore Einang (09.11.2015)

Fjellvegen 20 (Gnr 202, bnr 1, fnr 386) er solgt for kr 1.750.000 fra Edel Åsen og Arne Åsen til Ofstad-Pettersen Eiendom As (09.11.2015)

Andel av Karlsvognen 102 (Gnr 1, bnr 4177) er overdratt for kr 431.250 fra Aud Ingebjørg Rougseth til Audhild Eggum (10.11.2015)

Melkeveien 3 B (Gnr 1, bnr 1967) er overdratt for kr 5.900.000 fra Anne Kari Nordstrøm til Jon-Hroar Nordstrøm og Ingunn Lund Nordstrøm (10.11.2015). Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 4884

Gnr 30, bnr 54 er solgt for kr 975.020 fra Hamar Kommune til Elvestubben Eiendom As (11.11.2015)

Andel av Valumsvegen 26 B (Gnr 199, bnr 99) er overdratt for kr 2.605.000 fra Audur Brynjolfsdottir til Haraldur Agust Sigurdsson (11.11.2015)

Østlia 48 (Gnr 4, bnr 133, seksjon 24) er solgt for kr 3.150.000 fra Trysilhus Nordøst As til Linn Bratli Danielsen (11.11.2015)

Østlia 44 (Gnr 4, bnr 133, seksjon 23) er solgt for kr 2.530.000 fra Trysilhus Nordøst As til Mats Vegard Beck (11.11.2015)

Furnesvegen 98 A (Gnr 1, bnr 1769) er overdratt fra Olav Og Harald Eiendom As til Godt Hus Hamar As (12.11.2015). Overdragelsen omfatter også Nylendvegen 4 (Gnr 1, bnr 4490)

Utsikten 2 (Gnr 1, bnr 505) er solgt for kr 4.800.000 fra Alhaug Eivind J As til Lars Erik Gharib-Alhaug, Ole Kristian Alhaug og Eivind Alhaug (12.11.2015)

Andel av Gnr 141, bnr 1 er overdratt fra Kjelsrud Per til Laura Kjelsrud (12.11.2015)

Andel av Gnr 141, bnr 1 er overdratt fra Laura Kjelsrud til Arnfin Magne Kjelsrud (12.11.2015)

Veståsvegen 308 (Gnr 42, bnr 2) er solgt for kr 8.750.900 fra Nikolai Hausammann til Aasne Tveter Fiskum og Ole Petter Fiskum (12.11.2015). Salget omfatter også Veståsvegen 310 (Gnr 42, bnr 3). Salget omfatter også Gnr 42, bnr 4

Andel av Strømsvegen 6 C (Gnr 20, bnr 370) er overdratt fra Kirsten Birgitta Lillehagen til Tom Lillehagen (13.11.2015)

Andel av Fartvegen 370 (Gnr 114, bnr 34) er overdratt fra Jan Gunnar Galaasen til Gerd Slettan (13.11.2015). Overdragelsen omfatter også andel av Fartvegen 364 (Gnr 114, bnr 37). Overdragelsen omfatter også andel av Fartvegen 366 (Gnr 114, bnr 38). Overdragelsen omfatter også andel av Fartvegen 368 (Gnr 114, bnr 39). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 115, bnr 19. Overdragelsen omfatter også e.d. i Trysil kommune.

Marcus Thranes gate 25 (Gnr 1, bnr 4272) er solgt for kr 2.860.000 fra Jens Ronny Waldal til Vahida Hajzeri og Azem Hajzeri (13.11.2015)

MAGNUS DEN GODES VEG 8 (Gnr 7, bnr 251) er solgt for kr 3.050.000 fra Florent Hajrizi til Maren Persson (13.11.2015)

Gnr 1, bnr 5051 er overdratt fra Stenberg Anna Kathrine til Knut Stenberg, Christian Stenberg, Tove Marie Skoug og Kathrine Stenberg Dreyer (16.11.2015)

Gnr 1, bnr 5051 er overdratt for kr 10.000 fra Knut Stenberg, Christian Stenberg, Tove Marie Skoug og Kathrine Stenberg Dreyer til Hamar Kommune (16.11.2015)

Ringgata 221 (Gnr 1, bnr 3048) er overdratt fra Knut Johnsen til Terje Johnsen og Mette Johnsen (16.11.2015)

Andel av Ringgata 221 (Gnr 1, bnr 3048) er overdratt for kr 1.000.000 fra Mette Johnsen til Terje Johnsen (16.11.2015)

St. Olavs gate 66 B (Gnr 1, bnr 394, seksjon 2) er solgt for kr 1.700.000 fra Maria Devold Soknes til Marit Lindstad (16.11.2015)

Andel av Oluf Melvolds gate 8 (Gnr 1, bnr 5352) er overdratt fra Bente Merete Jønsson Bjørnstad til Frank Roar Bjørnstad (16.11.2015)

Kavegen 34 (Gnr 20, bnr 6, seksjon 1) er solgt for kr 2.280.000 fra Linn Bratli Danielsen til Vegard Skogheim (16.11.2015)

Andel av Gnr 141, bnr 1 er overdratt fra Dalberg Oline til Ingrid Eva Haugstulen (16.11.2015)

Andel av Enervegen 23 (Gnr 20, bnr 185) er overdratt for kr 1.400.000 fra Mette Johansen Aase til Bjørn Espen Aase (17.11.2015)

Nedre Elverhøy 14 A (Gnr 8, bnr 128, seksjon 1) er solgt for kr 1.910.000 fra Martin Næss Kristiansen til Nicholas Hansen (18.11.2015)

Østlia 34 (Gnr 4, bnr 133, seksjon 17) er solgt for kr 2.910.000 fra Trysilhus Nordøst As til Tove Lise Harby og Arne Kristian Harby (18.11.2015)

Gåsbuvegen 689 (Gnr 52, bnr 1) er solgt for kr 5.050.000 fra Terje Hovde og Elin Murud Hovde til Guro Sveberg og Thor Arne Sletmoen (18.11.2015)

Gåsbuvegen 715 (Gnr 10, bnr 80) er solgt for kr 2.600.000 fra Thomas Gustavsen og Rikke Troller Gustavsen til Martin Nyhagen og Stine Brænd (18.11.2015)

Brugata 83 (Gnr 1, bnr 1526) er solgt for kr 3.050.000 fra Martin Pettersen, Christian Pettersen og Tone Isachsen til Ragnar Johan Reiersen og Christine Furuberg (18.11.2015)

Kirkebyenga 13 (Gnr 49, bnr 47) er solgt for kr 2.950.000 fra Kristin Sæther til Line Mørken og Magnus Heramb (18.11.2015)

Øvre Elverhøy 6 B (Gnr 8, bnr 120, seksjon 9) er solgt for kr 2.155.000 fra Gry Frøiland Andersen til Randi Knutsen (19.11.2015)

Andel av Andevegen 6 (Gnr 64, bnr 106) er overdratt fra Anja Veidahl til Tom Opphaug (20.11.2015)

Andel av Just Brochs gate 12 A (Gnr 1, bnr 7016, seksjon 6) er solgt for kr 420.000 fra Morten Haug til Magnus Haug (23.11.2015)

Vanglivegen 4 (Gnr 68, bnr 2) er overdratt fra Ingrid Kvarstad til Oddmund Kvarstad (23.11.2015)

Vanglivegen 4 (Gnr 68, bnr 2) er solgt for kr 1.350.000 fra Oddmund Kvarstad til Bjørn Laurits Brynjulfsen (23.11.2015)

Nedre Elverhøy 2 B (Gnr 8, bnr 122, seksjon 3) er solgt for kr 1.750.000 fra Olav Bergon til Lars Henning Høiby (23.11.2015)

Gamle Fjellvegen 502 (Gnr 202, bnr 1, fnr 250) er solgt for kr 1.350.000 fra Knut Arvid Solborg Bendiksen og Hildegunn Ryen Bendiksen til Oddmund Krog Fosser og Marianne Sofie Søby Fosser (23.11.2015)

Nøtteliten 1 (Gnr 1, bnr 5188) er solgt for kr 4.150.000 fra Tore Aas-Eng Mikkelsen og Tonje Aas-Eng Mikkelsen til Christian Olasveengen og Heidi Gaasø (24.11.2015)

Ajerhagan 51 (Gnr 1, bnr 5318) er solgt for kr 4.480.000 fra Johanne Lillevik til Leif Tore Slettli og Viktoriia Konovalenko (24.11.2015)

Kongsvegen 459 (Gnr 193, bnr 21) er solgt for kr 2.900.000 fra Torild Marie Mausethagen og Arnfinn Mausethagen til Linn Madeleine Warwik Rise og John Anders Rise (24.11.2015)

Sangenvegen 1 (Gnr 1, bnr 7456, seksjon 21) er overdratt fra Knut Håvard Engli til Sjur Engli Haddeland (25.11.2015)