Omsetning av eiendommer i Hamar kommune.

LES OGSÅ:


Østlia 32 (Gnr 4, bnr 133, seksjon 16) er solgt for kr 2.520.000 fra Trysilhus Nordøst As til Eirik Schjølberg (01.09.2015)

Strandvegen 189 (Gnr 1, bnr 5914) er solgt for kr 1.850.000 fra Grete Vera Norseng til Nina Svarttjernet og Stian Larsen (01.09.2015)

Mikkelstien 8 (Gnr 108, bnr 9) er solgt for kr 2.610.000 fra Berit Hoelstad til Mads Pedersen og Andrea Gård Mobakk (02.09.2015)

Maths Pedersens gate 30 (Gnr 1, bnr 3490) er solgt for kr 3.700.000 fra Gerd Hellebust til Siw Tove Styren (02.09.2015)

Ringgata 161 (Gnr 1, bnr 2662) er solgt for kr 27.200.000 fra Hedmark Fylkeskommune til Hamar Kommune (02.09.2015)

Furnesvegen 214 A (Gnr 243, bnr 12) er solgt for kr 3.250.000 fra Lene Emilsen og Kjell-Olav Emilsen til Line Røst Thorsrud og Emil Sjøberg (02.09.2015)

Søndre St. Olav 39 (Gnr 202, bnr 1, fnr 325) er overdratt til Eriksen Og Rønningen Bygg Da (02.09.2015)

Ajervegen 15 (Gnr 1, bnr 3716) er overdratt fra Kirsten Olsen til Kari Olsen og Erik Olsen (03.09.2015)

Ajervegen 15 (Gnr 1, bnr 3716) er solgt for kr 2.700.000 fra Kari Olsen og Erik Olsen til Harald Rygh (03.09.2015)

Dørumvegen 101 (Gnr 177, bnr 18) er solgt for kr 3.750.000 fra Aleksander Frydenlund O`leary til Mona Kjeldstad Futtrup og Henrik Stokholm Futtrup (03.09.2015)

Blåklokkevegen 25 (Gnr 181, bnr 15) er solgt for kr 1.760.000 fra Rebekka Dahl til Renate Rusten og Dan Morten Kjeverud (03.09.2015)

Furubergvegen 131 B (Gnr 1, bnr 3679, seksjon 6) er overdratt fra Else Alhaug til Elisabeth Ruud, Ørjan Alhaug og Frode Alhaug (03.09.2015)

Andel av Furubergvegen 131 B (Gnr 1, bnr 3679, seksjon 6) er overdratt for kr 2.566.667 fra Frode Alhaug og Elisabeth Ruud til Anne Brandvold og Ørjan Alhaug (03.09.2015)

St. Olavs gate 63 B (Gnr 1, bnr 342, seksjon 2) er solgt for kr 1.430.000 fra Cecilie Næslund Golden til Linda Cecilie Rogne (03.09.2015)

Lars Jordes veg 11 (Gnr 1, bnr 2732, seksjon 4) er solgt for kr 2.115.000 fra Lars Kindølshaug og Lisa Maurine Gilbert til Andreas Rosendahl Simonsen (03.09.2015)

Elvesletta 43 (Gnr 32, bnr 21) er solgt for kr 3.900.000 fra Halvor Strand og Ragnar Byre til Bygu Eiendom As (04.09.2015)

Nedre Elverhøy 6 D (Gnr 8, bnr 122, seksjon 12) er solgt for kr 1.960.000 fra Marit Torseter og Thron Sverre Jakobsen til Sven Gullingsrud (04.09.2015)

Roligvegen 15 B (Gnr 197, bnr 9, seksjon 3) er solgt for kr 1.350.000 fra Thomas Arnesen Haugen til Simen Stensby Alhaug (04.09.2015)

Finstads gate 20 (Gnr 1, bnr 416) er solgt for kr 1.750.000 fra Stolt Eiendom As til Trond Vegard Sagen og Inger Synnøve Rasmussen Sagen (07.09.2015)

Sagvegen 32 (Gnr 1, bnr 7000) er solgt for kr 2.600.000 fra Monica Østby, Helge Olsen Tinglum, Odd Aksel Oddsen Nannerud, Gro Elisabeth Oddsen Nannerud, Kjeld-Jørgen Glittenberg, Jon-Olav Tinglum Glittenberg og Carl-Gustav Olsen Glittenberg til Lisa Palsdottir og Jon Arni Bjarnason (07.09.2015). Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 7008

Wergelands gate 13 (Gnr 1, bnr 396, seksjon 3) er solgt for kr 2.000.000 fra Asbjørn Ringstad til Fredrik Berg (07.09.2015)

Holsetgata 15 D (Gnr 1, bnr 628, seksjon 24) er overdratt fra Aud Borghild Ørbeck til Morten Ørbeck (09.09.2015)

Reinert Svendsens gate 21 (Gnr 1, bnr 7240) er solgt for kr 3.500.000 fra Liv Synnøve Melgaard og Sven Erik Godager til Mads Novik Nilsen og Susanne Lorentzen (09.09.2015)

Falkvegen 1 (Gnr 64, bnr 173) er solgt for kr 4.050.000 fra Stein Frøysang til Hilde Solvang og Geir Ove Høgberg (09.09.2015)

Andel av Gamle Fjellvegen 319 (Gnr 202, bnr 1, fnr 182) er overdratt fra Anders Bekkensten til Marianne Bekkensten (11.09.2015)

Gamle Fjellvegen 474 (Gnr 202, bnr 1, fnr 233) er solgt for kr 1.000.000 fra Kristin Randen og Roy Vidar Fjeld til Trond Erik Sjørbotten og Ingeborg Hals (11.09.2015)

Andel av Øståsvegen 278 (Gnr 125, bnr 2) er overdratt fra Paulina Jantina Jacoba Bjertnes til Eivind Ruud Bjertnes (14.09.2015)

St. Olavs gate 13 (Gnr 1, bnr 622) er solgt for kr 3.950.000 fra Frode Joval Lundberg til Tom Erik Ryen (14.09.2015)

Gnr 1, bnr 7549 er solgt for kr 1.750.000 fra Stolt Eiendom As til Sigrid Kristine Sele Haugtomt og Stefan Haugtomt Haug (14.09.2015)

Aasmund Vinjes gate 28 (Gnr 1, bnr 2720) er solgt for kr 2.700.000 fra Hanne Marit Sande til Nebojsa Napijalo og Milena Napijalo (17.09.2015)

Lundvegen 20 (Gnr 1, bnr 5538) er solgt for kr 3.950.000 fra Tor Anton Vik til Stian Wethammer og Norita Kristin Giunta (17.09.2015)

Søndre St. Olav 73 (Gnr 202, bnr 1, fnr 308) er solgt for kr 780.000 fra Line Elisabeth Martinsen til Åse Stenberg og Sverre Ståle Stenberg (17.09.2015)

Olsrudvegen 40 (Gnr 180, bnr 13) er solgt for kr 3.700.000 fra Svein Risbakken til Lena Kristiansen (17.09.2015)

Gnr 28, bnr 46 er solgt for kr 98.928 fra Hamar Kommune til Hias Iks (18.09.2015)

Gnr 1, bnr 104, seksjon 1 er solgt for kr 2.750.000 fra Grønnegt 54 As til Consensus Eiendomsutvikling As (18.09.2015)

Bekkesvevegen 43 (Gnr 1, bnr 3118) er solgt for kr 3.100.000 fra Ivar Skåret til Stig Johnsen (21.09.2015)

Nordvikvegen 53 B (Gnr 1, bnr 871, seksjon 2) er solgt for kr 1.830.000 fra Anne-Grethe Lundquist til Hamar Friends As (21.09.2015)

Andel av Lekeparkvegen 18 B (Gnr 26, bnr 55) er overdratt for kr 1.400.000 fra Kathrine Lahr Tangen til Marcus Walløe Langsjøvold (21.09.2015)

Gåsbuvegen 636 (Gnr 58, bnr 3) er solgt for kr 1.600.000 fra Oddvar Høgli til Ole Martin Langerud (22.09.2015)

Olsrudvegen 126 (Gnr 176, bnr 26) er solgt for kr 2.300.000 fra Silje Cathrine Skoglund og Martin Lahlum til Svein-Olav Landløpet og Elisabeth Hamre Landløpet (22.09.2015). Salget omfatter også Gnr 176, bnr 28

Sven Morens gate 36 (Gnr 1, bnr 2083) er solgt for kr 3.650.000 fra Vegard Mikkelsen og Annica Løfblad til Elin Mikaelsen (22.09.2015)

Sverres gate 11 (Gnr 1, bnr 655, seksjon 3) er solgt for kr 2.400.000 fra Daniel Skifjell Larsen og Alette Haveland til Roe Grønnevet og Berit Grønnevet (23.09.2015)

Ryllikvegen 50 (Gnr 183, bnr 19) er overdratt fra Hedalm As til Hedalm Eiendom As (24.09.2015)

Gnr 181, bnr 49 er overdratt fra Hedalm As til Hedalm Eiendom As (24.09.2015)

Gamle Fjellvegen 503 (Gnr 202, bnr 1, fnr 260) er solgt for kr 990.000 fra Vidar Danielsberg til Rolf Borkhus og Eli Borkhus (24.09.2015)

Gnr 4, bnr 175 er overdratt fra Valborg Louise Berthelsen til Nystuen Borettslag, Klukhagan Borettslag, Haugli 1 Borettslag og Fribeten Borettslag (24.09.2015)

Gnr 4, bnr 193 er overdratt fra Signe Louise Berthelsen til Nystuen Borettslag, Klukhagan Borettslag, Haugli 1 Borettslag og Fribeten Borettslag (24.09.2015)

Enervegen 32 (Gnr 20, bnr 221) er solgt for kr 2.285.000 fra Ragnhild Elinor Haugland til Maja Flensborg Holmlund og Kim André Frisli Brenden (25.09.2015)

Jevnevegen 57 (Gnr 63, bnr 5, seksjon 21) er solgt for kr 2.955.000 fra Trysilhus Nordøst As til Berit Hoelstad (25.09.2015)

Ingvoldstadvegen 121 (Gnr 172, bnr 3) er solgt for kr 2.050.000 fra Aase Karin Frydenberg og Knut Olav Frydenberg til Irene Haugen (25.09.2015)

Grubholvegen 29 A (Gnr 67, bnr 131, seksjon 5) er solgt for kr 2.427.000 fra Nordbolig Innlandet As til Anette Sagbakken Vik og Marius Lingsom Drolsum (25.09.2015)

Vislies gate 15 (Gnr 1, bnr 3495) er overdratt fra Gerd Justås til Mette-Gun Justås Nordheim (28.09.2015)

Andel av Knut Alvsons gate 13 B (Gnr 1, bnr 5721) er overdratt for kr 1.332.500 fra Rune Johan Fredriksen til Gry Vangen (28.09.2015)