Nylig lyste Ringsaker kommune ut stillingen som rektor, eller skoleleder, ved Stavsberg skole i Furnes. For nåværende rektor Else Margrethe Holst går av med pensjon etter nyttår. 67-åringen jobber til ut i april.

Hun beskriver at det blir en stor overgang å gå fra en aktiv jobbhverdag til en hverdag der hun ikke lenger må opp klokken kvart over seks på morgenen. Det har hun brukt en del tid på å bearbeide.

– Jeg har brukt litt tid på å lande at jeg ikke skal jobbe mer. Jeg har slitt litt med det, for jeg er like glad i å gå på jobb i dag, som jeg alltid har hvert. Jeg har brukt litt tid, men tror nok at jeg har landet det nå, sier Holst, som er bosatt i Hamar.

– Var nytt og fjernt

Og det er ikke få morgener 67-åringen har gått på jobb i Ringsaker-skolen. Når hun går ut døra på Stavsberg skole for siste gang som rektor, kan hun se tilbake på en lang karriere foran tavla.

Holst var ferdig utdannet som lærer i 1980 og begynte først å jobbe ved Brøttum skole. Tre år senere ble hun ansatt ved Furnes ungdomsskole, der hun jobbet fram til 2000.

I fem år var hun så hovedtillitsvalgt og leder for Utdanningsforbundet i Ringsaker (tidl. Lærerlaget, red.anm.), i det hun beskriver som ei brytningstid. For blant annet var det slik at fram til 2004, så ble lærernes lønn fastsatt i forhandlinger med staten, selv om mange lærere var ansatt i kommunene eller fylkeskommunene. I 2003 vedtok dog regjeringen, mot lærerorganisasjonenes ønske, å overføre forhandlingsansvaret for lærere over til kommunene og fylkeskommunene. Siden 2004 har dermed lærerne, som andre yrkesgrupper i kommunene, forhandlet lønn med sin arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjonen KS.

– Lokale lønnsforhandlinger, det var helt nytt og fjernt, erindrer Holst.

– Har vært en styrke

1. februar 2005 ble hun rektor ved Stavsberg skole, som i dag har 160 elever, og har altså vært det siden. Holst mener den yngre versjonen av henne tok en god avgjørelse da hun for over 40 år siden bestemte seg for å bli lærer.

– Jeg har elsket å være lærer. Jeg jobbet også to år som lærer før jeg tok utdanningen, så det har vært 43 veldig gode år. Jeg har stortrivdes med å få jobbe med barn og unge. Det er livgivende på alle måter, sier hun, og fortsetter slik om rektorjobben:

– Jeg tror det har vært en styrke for meg som rektor at jeg selv har stått i klasserommet i så mange år. I alle avgjørelser jeg har tatt som rektor, har jeg hatt eleven klart for meg. Det er viktig å bygge elevene som individer, både faglig og sosialt. Noe større oppdrag enn det, kan du kanskje ikke få, sier Holst.

Fikk oppdrag av rådmannen

Rett før jul i 2019 flyttet elever og lærere på Stavsberg inn i et stort og moderne nybygg. Da var det noen år siden det første gang ble snakket om å gjøre noe med den etter hvert aldrende skolen, lengst sør i Ringsaker. Den var bygget for ei annen tid og for andre behov.

– Jeg hadde bare vært rektor i noen måneder, da jeg fikk i oppdrag av daværende rådmann Arne Olav Loeng i Ringsaker å være med på en utredning, der man skulle utrede en ny Stavsberg skole som en interkommunal skole for Ringsaker og Hamar, forteller Holst.

Bakgrunnen for denne utredningen, var blant annet den kommende storutbyggingen på Voll og Lund. Voll i Hamar og Lund i Ringsaker. Det ble aldri noe samarbeid om en ny storskole mellom de to nabokommunene, men Ringsaker besluttet uansett å rive gamle Stavsberg skole og bygge en ny.

– Jeg tror Hamar og Ringsaker kom litt i utakt når det gjelder tid og behov for skoleplasser, sier Holst.

Hamarsinger har det uansett «alltid» vært på Stavsberg. Grensen mellom Ringsaker og Hamar bukter seg rart i dette området.

– I alle år jeg har vært rektor her, har vi hatt om lag 15 elever fra Hamar, fordi det for dem fysisk er nærskolen, sier rektoren.

– En flott mulighet

Om nybygget kan hun ikke finne nok gode ord. Der den gamle skolen var en skole for fortiden, er den nye bygget for å møte framtiden. Furnes-bygda fikk også fullskala idrettshall med ny skole på Stavsberg.

– Det er et fantastisk skolebygg. Arkitektonisk er det en perle og arkitekten har klart å utnytte tomta optimalt. Lærerne har også vært med på å påvirke hvordan det skulle bli, forteller rektoren.

– Hva skal du gjøre når du blir pensjonist, da?

– Jeg har to barnebarn, to flotte jenter på åtte og fire år. Nå får jeg en større mulighet til å være mer med barnebarna. Jeg kan trene mer. Jeg er også interessert i samfunn, samfunnsutvikling, mennesker og menneskers kår i samfunnet, så jeg kan kanskje finne noe å bruke kreftene mine på, men alt har jeg ikke klart for meg nå, svarer Holst.

Hun nøler ikke med å anbefale andre å søke jobben ved Stavsberg skole.

– Jeg ser for meg at det blir veldig mange gode søkere på en fantastisk skole, og det er ikke bare bygningen, men her er det også kompetente og engasjerte lærere og foreldre. Det vil være en flott mulighet for dem som har lyst til å være rektor, avslutter Else Margrethe Holst.

Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud opplyser at det er tiltenkt at ny skoleleder på Stavsberg tiltrer 19. april. Søknadsfristen for stillingen er 3. januar.