Jens Olai Jenssen, skribent, har over 40 års yrkeserfaring i pressen, var tidligere sjefredaktør i Oppland Arbeiderblad og rådgiver i Amedia og NTNU på Gjøvik. Han har skrevet flere fagbøker, blant annet «Et brennende hjerte» om Johan Castberg og biografien om Katti Anker Møller som han skrev sammen med Elisabeth Lønnå. Forestillingen tar for seg Anker Møllers barndom og ungdomstid på Hamar, noe Jenssen mener ikke er blitt tilstrekkelig belyst tidligere.

– Løs snipp

– Mange har et tydelig bilde av Katti Anker Møller som voksen, men jeg synes det er viktig å få fram historien om henne som barn og ungdom på Hamar – hvordan fungerte Sagatun folkehøgskole for barn og ungdom, hvem hun dyrket vennskap med, og hva det var i dette miljøet som inspirerte og formet henne, forteller Jenssen.

Dette kan kanskje høres litt smalt og tørt ut, men Jenssen lover at det ikke er tilfelle.

– Dette er en forestilling med løs snipp – som synliggjør hennes forhold til sin egen mor, og andre i miljøet, og hvordan hun gjennom ungdommen utvikler selvstendige sterke meninger. Det er en del av Hamars stolte historie som synliggjøres her, sier han.

Katti Anker Møller (1868-1945) er en av de mest innflytelsesrike kvinner i norsk historie, en pioner i kampen for kvinners rett til makt over egen kropp. Hun var mødrenes og barnas store forkjemper, og den første i Norge som tok til orde for selvbestemt abort. Hennes arbeid for prevensjon, familieplanlegging, mødrehygienekontor og mødrehjem for vanskeligstilte kvinner og barn, var banebrytende i utviklingen av velferdsstaten. Sammen med sin svoger, stortingsmann Johan Castberg, kjempet hun fram «De Castbergske barnelover» som blant annet sikret barn født utenfor ekteskap rett til fars navn og arv samt økonomisk støtte til ugifte mødre. Barnelovene var banebrytende i internasjonal barnerett. Høsten 2017 ble lovene innlemmet i verdens dokumentarv, UNESCOs Memory of the World. Hun fikk en frilynt barneoppdragelse på Sagatun folkehøgskole i Hamar, grunnlagt av hennes far, Herman Anker. Hennes mor, Mix, var skolens sosiale lim, energisk oppofrende og åpen for nye radikale strømninger. Sagatun var en smeltedigel for nytenkning og radikalisme; for stemmerett, kvinnerett og barnerett. Da Mix døde, utslitt etter ti fødsler, sverget datteren Katti for at ingen skulle trenge lide som henne. Tablået på vinbaren går inn i Hamars stolte historie, en fortelling om et oppvekstmiljø som inspirerte unge Katti Anker å ta modige og kontroversielle valg, for likeverd og rettferdighet

I tre deler

Forestillingen er i tre deler med kåseri, tekstlesing og musikk. Jenssen er fornøyd med å ha fått med seg to dyktige formidlere.

– Det er viktig å få yngre kreative krefter til å interessere seg for historien om Katti Anker Møller og hennes unike rolle i kampen for kvinners rett til makt over egen kropp. Derfor er jeg utrolig glad for å få med Anne Bolette Stang Eng og Morten Strypet til å lage en historisk framstilling om hennes barndom her i byen og på Sagatun, sier Jenssen.

Anne Bolette Stang Eng, skuespiller, utdannet ved Det Statlige Russiske Akademi for Scenekunst (GITIS) og Bårdar Akademiet. Hun har spilt på teatre som Riksteatret, Det Norske Teatret, Hamar Teater, Nordland Teater, Teater Innlandet, Brageteatret og Unge Viken Teater. Hun er også lydbokinnleser. Morten Strypet er lærer og musiker, med master i musikk-didatikk. Han har siden år 2000 vært tilknyttet flere ulike band som bassist innenfor et stort spenn i sjangre. Han spiller blant annet i bandene Meer og GLO.