«En får virkelig testet kommunen og seg selv»

UVANLIGE DAGER: Ordfører Einar Busterud opplever uvanlige dager, med karanter, stengte barnehager og skoler og et næringsliv på krabbegir.

UVANLIGE DAGER: Ordfører Einar Busterud opplever uvanlige dager, med karanter, stengte barnehager og skoler og et næringsliv på krabbegir. Foto:

Møtekalenderen på kveldstid er blitt glissen. Nå er det koronaviruset som gjelder for ordføreren alle timene han er våken.

DEL

Hamar-ordfører Einar Busterud ser tilbake på noen helt spesielle dager:

– Det er hektisk, og situasjonen gjør det ikke enkelt å planlegge drift. Den store forandringen for meg personlig er at jeg stort sett har vært opptatt på møter om kveldene. Men de møtene er nå avlyst. Sånt sett har jeg fått litt fritid på kveldene, sier Busterud og smiler.

– Ellers fylles døgnet med korona.

– En test

– Hva tenker du om at du plutselig sto i denne situasjonen?

– Helt klart en belastning, samtidig er det en utfordring. En får virkelig testet om kommunen, og en selv, er i stand til å takle en uforutsett stor situasjon.

– Og dommen?

– Så langt har vi vært både heldige og flinke, sier Busterud.

Mandag måtte han igjennom nok en pressebrifing i Hamar kulturhus sammen med kommunalsjef for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen.

Da var antall registrerte koronasmittede i Hamar fem.

– Men det er ikke sånn at det bare er å dra på legekontoret eller legevakta for å teste seg. Lurer en på om en smittet er det viktig å ringe koronatelefonen for regionen (telefon 477 70 075), sier Busterud.

Folk med luftveisinfeksjoner er bedt om ikke å oppsøke fastlegene.

På Vikingskipet er det nå en teststasjon for koronasmitte. Den er kun for helsepersonell og utsatte grupper som får henvisning fra koronatelefonen eller fastlege.

Samtidig er stadig flere satt i karantene etter besøk i utlandet.

– Det kan være store mørketall når det gjelder antall smittede, for vi har nettopp fått hjem mange hamarsinger som har vært på reise i Mellom-Europa. Heldigvis ser vi ikke noen stor og hyppig spredning lokalt. Det kan tyde på at folk følger rådene som myndighetene kommer med, og bruker Antibac og vasker fingrene godt.

– Det som sentrale myndigheter har gjort så langt, er riktig, tror. jeg. Så ser vi at andre har valgt andre strategier, men jeg tror at det vi gjør i Norge gjør at smittekurven blir mest mulig langstrakt. Vi skal la dette skje over lang tid, slik at vi ikke får en kræsj i helse- og omsorgssystemet. Og vi skal skjerme helsepersonellet vårt.

FØLGER SITUASJONEN: Kommunalsjef for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, og ordfører Einar Busterud følger spent med på koronautviklingen i kommunen.

FØLGER SITUASJONEN: Kommunalsjef for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, og ordfører Einar Busterud følger spent med på koronautviklingen i kommunen. Foto:

Nå forbereder kommunen seg på neste fase:

– Vi ser på tiltak vi skal gjøre i forhold til hjemmebasert virksomhet, og må prioritere hvilke tjenester som må reduseres og hvilke tjenester det skal satses på.

– Vi har må fått en del henvendelser fra pårørende som sier at de nå pleier og tar vare på sine, slik at det ikke blir en ekstrabelastning på tjenestene våre. Det er prisverdig, sier Galaaen.

Og nå er jakten i gang på ekstrapersonell når viruset er i ferd med å bre om seg ytterligere:

– Vi går inn i en fase hvor vi kommer til å trenge mange nye medarbeidere. Vi oppfordrer pensjonerte helsefagsarbeidere og sykepleierstudenter til å ta kontakt. De kommer vi til å trenge, sier Galaaen.

Ikke reisenekt

Busterud og Galaaen vil ikke stanse hamarsingers reiser over kommunegrensene:

– Men det er jo sånn at jo mer vi er i ro, jo mindre område er det å smitte.

Ordføreren og Galaaen sier de har forståelse for dem som synes karantene, hjemmeskole og liten sosial omgang kan tære på:

– Det er en utfordring for barnefamilier, men nå er det viktig at vi reduserer arenaene for smitte. Fram med gamle spill og aktiviteter i hjemmene, og gå turer i nærområdet, sier Galaaen.

– Vi ønsker ikke store gruppesamlinger. Og det er fristende å rope på besteforeldrene når skolene er stengt, men det er noe vi generelt vil advare mot, for vi vet at eldre er mer risikoutsatte, sier Busteud.

– Hva er din appell til befolkningen, Busterud?

– Fortett å leve, men hold hodet kaldt og opptre fornuftig. Tenk igjennom alt du foretar deg og minimer det som kan utgjøre en risiko for andre.

Artikkeltags