1. mars i fjor tiltrådte Christine Bergli Johansen som senterkoordinator på CC, en nyopprettet stilling etter strukturendringen i CC-kjeden. Ved denne omorganiseringen bortfalt den tradisjonelle senterlederstillingen, men kjøpesenteret så behov for en person som kunne jobbe tett opp mot kunder og leietakerne på daglig basis i tillegg til å være bindeleddet inn mot ledelsen. Valget falt altså på Christine Bergli Johansen som nå har hatt stillingen i et år.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk tilbud om denne stillingen og det er en stor tillitserklæring å få, sier Bergli Johansen.

– Blitt flinkere

Som senterkoordinator har hun litt andre ansvarsområder enn senterlederne hadde. Bergli Johansen har ikke ordinært driftsansvar for senteret, og dette med kontraktsinngåelser og økonomi er det Nina Utkilen og Vibeke Askevold som håndterer. Men de er likevel nok å gjøre for Bergli Johansen som har ansvaret for alt av aktiviteter i kjøpesenterets fellesareal, butikkledermøter og daglig oppfølging av leietakerne. Og med til sammen 86 butikker på CC og om lag 9. 000 kunder i snitt innom på daglig basis blir det tidvis mye å håndtere for Bergli Johansen.

– Ettersom dette var en nyopprettet stilling har jeg selv kunnet være med å forme den. Jeg merket jo fort at dette var en stilling hvor man fort kan være tilgjengelig nesten døgnet rundt. Det var noe jeg kjente mest på i starten, men i løpet av året i jobben har jeg blitt flinkere til å begrense min egen tilgjengelighet, forteller Bergli Johansen.

Lavere terskel

Bergli Johansen kom fra stillingen som teamleder i infoskranken, men har tidligere jobbet som hjelpepleier og kontormedarbeider, i tillegg til å ha drevet OK Spillebar i Ottestad sammen med sin far og jobbet seg opp til butikkleder på bensinstasjon. Dette er en bakgrunn hun mener kommer til nytte i stillingen.

– Jeg vet både hvordan det er å drive butikk og jobbe i butikk, og det tror jeg er en klar fordel. Tilbakemeldingene jeg får går på at senterledelsen nå er blitt langt mer synlig og at terskelen for å ta kontakt er blitt lavere. Og for min del er det en veldig koselig del av jobben å ha daglig kontakt med leietakerne våre, sier Bergli Johansen som er glad for å ha mentorer på huset.

– Det har vært en bratt læringskurve for meg, men jeg har heldigvis gode læremestere i Vibeke (Askevold) og Nina (Utkilen). Det er verdifullt for jeg kommer stadig borti nye situasjoner og spørsmål. Jeg lærer noe hver dag, forteller senterkoordinatoren.

Nærmer seg normaltilstand

Bergli Johansen begynte i stillingen mens pandemien fortsatt herjet i befolkningen og det har ikke utelukkende vært negativt.

– Det har jo vært en del utfordringer knyttet til koronasituasjonen, men her på Hamar har vi tross alt vært heldige som stort sett har fått ha åpent. Det har jo vært litt roligere her, og sånn sett var det en fin tid å starte på for min del, sier hun.

Nå forventer hun at ting normaliserer seg på senteret.

– Vi ser nå en gradvis økning i omsetning og trafikk, og at det sånn sett begynner å nærme seg normaltilstand. Nå kan vi åpne opp for flere arrangementer på senteret og butikkene er veldig gira på en normal hverdag igjen, forteller Bergli Johansen.

Senteret får en viss indikasjon på hvor kundene kommer fra ved å se på nummerskiltene på bilene som registreres og selv om dette ikke er noe eksakt vitenskap er det hyggelig lesning for senterledelsen.

– Ambisjonene for CC i Hamar videre er å fortsatt være det foretrukne kjøpesenteret i Innlandet, og vi ser at vi har bra med besøk fra Gjøvik, Lillehammer, Elverum og alt i mellom. Vi opplever at det er mange som tar en dagstur hit, avslutter hun.