Gå til sidens hovedinnhold

Etter et tøft år for LHL får de endelig åpne igjen

Siden mars har det vært meget stille på LHLs aktivitetssenter på Tjuvholmen. Nå kan de så smått åpne igjen. Det er viktig både med tanke på egen eksistens og brukernes velvære.

Medlemmene i LHL er å regne som en pasientgruppe, og anbefalingene går på at fritidsaktiviteter og sammenkomster droppes av smittevernhensyn.

LHL Hamar har 372 medlemmer der et godt knippe av dem under normale omstendigheter regelmessig tilbringer tid på aktivitetssenteret i det gamle Bane Nor-bygget.

– Nå har vi hatt stengt nesten ett år i strekk, og det har vært en fortvilet situasjon for oss. Her har vi store lokaler med mange separate rom. Det er ikke noe problem å fordele folk her, og de som er her er jo veldig forsiktige, sier leder i lokallaget Hamar, Grethe Jordheim og Steinar Joten som er senterleder og nestleder i styret.

– Dekker ikke husleia

Til aktivitetssenteret kommer gjerne brukerne for å jobbe med treskjæring, dreiing og annet trearbeid. Dette er håndverk som LHL vanligvis jevnlig kjører kurs i, blant annet for å kunne finansiere driften av laget. Nå er det lenge siden forrige kurs og foran de mange arbeidsstasjonene er det tomt. Det er også langt på veg statusen for lokallagets konto.

– Vi taper veldig mye penger på dette, for det vi tjente penger på var jo kurs. Nå er det stort sett medlemskontingent vi kan få inn noen kroner på og det rekker ikke engang til å dekke husleia, forteller Joten.

– Vi får i tillegg inn litt på grasrotandelen og på momskompensasjon, men regnskapet for 2020 blir veldig dystert, skyter Jordheim inn.

– Folk spør hver dag

Selv om det er en relativt liten prosentandel av LHLs regionale medlemmer som bruker aktivitetssenteret jevnlig, har Jordheim stadig fått spørsmål om det ikke snart vil bli mulig å komme dit igjen. Og endelig kan hun si ja.

– De mest ivrige brukerne er utålmodige. Jeg får spørsmål om vi har åpnet igjen nesten hver dag. Dette har vært kjedelig for oss. Vi blir rett og slett litt nedtrykte av at vi ikke får brukt huset slik vi ønsker å gjøre, sier hun.

– Dette er overhodet ikke noen smittearena og forholdene ligger absolutt til rette for at vi kan gjenoppta aktiviteten. Nå har vi endelig fått lov, så da åpner vi litt i det små, sier Jordheim.


Høydepunkt for mange

Den årlige julefesten er noe mange av senterets brukere ser fram til, sommerfesten likeså. Begge disse er blitt avlyst. Jordheim synes det er trist å frata brukerne muligheten for sosial omgang.

– For mange er det et høydepunkt å komme hit. Det å ha noe å gå til er viktig og det bidrar til å holde folk friske lengre og vi synes det har vært ikke å kunne tilby eldre muligheten for å komme seg ut, sier Jordheim, mens hun viser fram de tomme lokalene.

– Vi har også en gågruppe som vanligvis bruke huset her som base, men heller ikke det er det mulighet for nå. Når vi får åpne igjen. håper jeg det kommer mange som har lyst til å drive med dreiing og annet trearbeid her, for vi har plass til å ta inn flere, sier hun.