Det er Hamar kommune og Kunstbanken som sammen har søkt og fått prosjektmidler fra Innlandet fylkeskommunes folkehelseprogram Ung4Reg til prosjektet «Mitt sted i verden.» Samskapningsverkstedene skal gjennomføres i Kunstbanken høsten 2020, og gjentas i 2021.

Ingen ferdighetskrav

Opplegget er for 5. trinn og oppover. Barn, unge og voksne fra Solvang skole, Rollsløkken skole, Børstad ungdomsskole, Hamar katedralskole og Hamar læringssenter deltar. Flertallet har innvandrerbakgrunn, og har ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Kunstner og ideskaper Randi Liliequist har tidligere ledet et lignende prosjekt på Lillehammer og da hun ville prøve det i Hamar var ikke Kunstbanken vonde å be.

– Vi ser at det kan være utfordrende for mange med innvandrerbakgrunn å finne sosiale arenaer, forteller formidlingsleder på Kunstbanken, Inger Lise Libakken.

– Og her er det nettopp deres bakgrunn og livshistorie som er viktig. Enkelte av dem som deltar her har aldri tatt i en fargeblyant før, men det er ingen krav om ferdigheter for å delta her. Alle har uansett et behov for å uttrykke seg, sier hun.


– Alle har skaperevne

«Mitt sted i verden» handler om å visualisere sitt sted i verden ut fra ideen om et godt, fritt og trygt sted å være; et fantasisted eller et konkret sted. Deltakerne uttrykker seg visuelt gjennom ulike teknikker som tegning, maling og stofftrykk. Ca. 130 deltakere i grupper på inntil 15 arbeider individuelt, men også i grupper sammen med Liliequist.

Hver gruppe har fått en kunstformidlingsopplevelse og tre verkstedsøkter i Kunstbanken i november og desember, og ble avsluttet denne uka.

– Dette har vært veldig ålreit å jobbe med. Deltakerne hiver seg med på alt. De er modige og bare kaster seg uti. Dette er et sted hvor vi leter etter ressursene. Hvert eneste menneske har en ukrenkelig verdi, og den enkelte bærer med seg ressurser og kvaliteter og en medfødt skaperevne. Det man har i «bagasjen» har betydning uansett hvilken bakgrunn og erfaring man har. Gjennom «Mitt sted i verden» vil deltakerne kunne oppdage, eller gjenoppdage, og ta i bruk sin evne til å skape og å uttrykke seg. Et viktig poeng er at deltakerne og deres «bagasje», ideer og historie er minst like viktig som formidlerens faglige kompetanse. Vi mennesker må blande oss. På den måten kan vi erfare at vi har en stor rikdom vi kan dele.

Deltakerne arbeider også i grupper hvor de lager store, fargerike trykk i fellesskap. De ferdige arbeidene vises fram i en utstilling i Kunstbanken i etterkant av verkstedperioden, og det arrangeres egen utstillingsåpning i januar 2021.


– Morsomt

Da Hamar Dagblad var på besøk var det elever fra Hamar katedralskole som fikk prøve ut sine kunstneriske ferdigheter og de satte pris på tilbudet.

– Dette er veldig spennende å være med på. Jeg har fått tegnet mye, men jeg er ikke så flink, sier Birasa Emmanuel som synes et slikt tilbud var et fint avbrekk i hverdagen.

– Noen ganger kan det bli litt kjedelig med vanlig skole, sier han.

Han får støtte av Alessia Asandei og Asgeir Thor.

– Jeg har tegnet mye før, men er ikke så flink, sier førstnevnte som er av italiensk og rumensk herkomst og som har bodd i Norge i et år.

Det er et år mindre enn islandske Asgeir. Han har også liten erfaring med denne type aktiviteter.

– Men det er morsommere enn vanlig skole, sier han.