Gå til sidens hovedinnhold

Flere unge ønsker å handle mer brukt og kutte i utgifter

En ny undersøkelse for SpareBank 1 Østlandet viser at mange har som mål å kutte i unødvendigeutgifter og spare mer i 2021. En av fire unge sier også at de ønsker å handle mer brukt enn tidligere.

De aller fleste har ifølge undersøkelsen satt seg ett eller flere økonomiske nyttårsforsetter. Det å spare mer ligger på topp, sammen med kutt i unødvendige utgifter. På begge områdene svarer tre av

10 at de har dette som forsett. Sparing er det økonomiske forsettet som har økt mest, fra 23 prosent i 2019.

– Resultatene fra undersøkelsen er i tråd med det vi erfarer blant kundene våre. De lave rentene har ført til at sparingen har økt, både i tradisjonell banksparing og i fond. Det er bra. Sparing er alltid lurt, og det er smart å bygge seg opp en buffer i tilfelle uforutsette utgifter, sier banksjef Tore Stieng hos SpareBank 1 Østlandet i Hamar.

Brukt og bærekraftig

I tillegg til at nær tre av 10 ønsker å redusere forbruket sitt i 2021, sier nesten en av seks at de ønsker å handle mindre nytt og mer brukt i år. Like mange sier også at de vil handle mer bærekraftige og rettferdige produkter.

– Dette er en trend som øker sakte men sikkert år for år. Brukthandel sparer både miljøet og lommeboka, så det er bra at stadig flere er opptatt av dette, sier banksjefen.

Det er de yngste som i størst grad er opptatt av å redusere forbruk og handle mer brukt. I aldersgruppen 18-34 år svarer om lag fire av 10 at de vil redusere forbruket, mens nesten en av fire vil handle mer brukt.

Uendret totalforbruk

Selv om koronaen førte til endringer i forbruksmønsteret i fjor, erfarte likevel ikke banksjefen at totalforbruket til kundene endret seg nevneverdig fra 2019.

– Selv om det var svingninger i pengebruken gjennom 2020 i tråd med koronarestriksjonene opplevde vi ikke at totalforbruket til folk var så ulikt året før. Men vi så til dels store forskjeller i hvordan folk brukte pengene. Folk brukte penger på oppussing, hus og hjem, i tillegg til at de handletmer dagligvarer og sportsutstyr. Samtidig gikk forbruket naturlig nok ned på reise, fly, hotell, overnatting og uteliv. Og så sparte folk generelt mer av sin disponible inntekt, sier Stieng.

Frykter global krise

Når det gjelder hva folk frykter mest i sin egen privatøkonomi i 2021, er det noen områder som stikker seg ut. Uforutsette utgifter (36 prosent), sykdom/uførhet (31 prosent) og økonomisk krise internasjonalt (26 prosent) topper lista.

– Den største økningen finner vi i frykten for at en økonomisk krise internasjonalt skal påvirke privatøkonomien. Det er ikke så rart, pandemien fører til større usikkerhet enn vanlig for forhold som ligger langt utenfor det man har kontroll på. Vi ser det i andre av våre undersøkelser også. De fleste er optimister og har god kontroll på egen økonomi, mens de er mer usikre til landets økonomi, sier Stieng.