SSB har beregnet at behovet for fagarbeidere har økt de siste 50 årene, og at økningen vil fortsette i mange tiår framover. Det finnes over 170 ulike yrkesfag å velge mellom. Jobber som krever yrkesfaglig utdanninger ligger også på toppen blant bransjer som har flest ledige stillinger. Dette sikrer våre unge en trygg framtid, hvor det er lett å få jobb. Men før de kommer så langt må du ha avlagt fagbrev/svennebrev og da trenger de læreplass!I Hedmark har det rødgrønne flertallet sørget for læreplass til alle som har fullført og bestått VG2 de siste to åra. Når vi går inn i Innlandet, skrur vi til et nytt hakk.
Innlandet Arbeiderparti innfører læreplassgaranti. Det betyr at alle som fullfører og består vg2, og ønsker læreplass skal få det. For å få dette til kreves et tett samarbeid med alle aktørene i arbeidslivet. Vi skal ikke akseptere en eneste ungdom som velger yrkesfag må slutte etter to år fordi de ikke får læreplass!