Flyr lavt for å kartlegge radioaktive elementer i bakken

UNDERSØKELSER: Helikopter av denne typen blir å se over store deler av Hedmarken de neste tre ukene.

UNDERSØKELSER: Helikopter av denne typen blir å se over store deler av Hedmarken de neste tre ukene.

Norges geologiske undersøkelse skal fra rundt 25. august utføre geofysiske målinger fra helikopter i Løten, Hamar, Stange og Østre Toten kommuner.

DEL

(Østlendingen) Formålet er geologisk kartlegging, og selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning øst-vest med en konstant høyde 60 meter over bakken.

Det skriver Norges geologiske undersøkelse (NGU) i en pressemelding.

Helikopteret bruker en målesonde som registrerer variasjoner i jordas magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken.

De radiometriske målingene vil avdekke radioaktive bergarter. Slike bergarter avgir den radioaktive gassen radon, som er et helseproblem i boliger. Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med tanke på produksjon av grunnvarme, ifølge NGU. Denne energiformen blir stadig mer økonomisk etter hvert som energiprisene stiger.

Målingene vil gi forskerne et detaljert bilde av geologien i området. Resultatene kan benyttes ved geologisk kartlegging og mineralundersøkelser, men også ved grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

Laget som utfører målingene består av en pilot fra helikopterfirmaet Pegasus Helicopter og en operatør fra NGU.

Målingene blir avsluttet i løpet av tre uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU opplyser at de vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom helikoptermålingene i lav høyde er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at det kan gjøres mindre justeringer i opplegget.

Lagleder for målingene er Marco Brönner.

Artikkeltags