Før kjente Tom-Erik de fleste som kjørte forbi - slik er det ikke etter at bommene kom: – Jeg opplever både en sterk økning i trafikken, og høyere fart

OPPLEVER ØKT TRAFIKK: Tom-Erik Tangen opplever en sterk økning i trafikken på den vanligvis fredelige Kongsvegen på Jessnes. Før var det langt mellom bilene.

OPPLEVER ØKT TRAFIKK: Tom-Erik Tangen opplever en sterk økning i trafikken på den vanligvis fredelige Kongsvegen på Jessnes. Før var det langt mellom bilene. Foto:

Å bo langs Kongsvegen på Jessnes har i alle år stort sett være ensbetydende med et rolig liv, og i hovedsak er det naboene, mosjonister og pilegrimer som har fart forbi. Nå har bommene på Furnesvegen ført til at det til tider er tett mellom bilene.

DEL

(Ringsaker Blad) – Ser du, flere biler på et halvt minutt.

– Slik var det ikke før?

– Nei, det var ikke vanlig.

Ringsaker Blad møter fredag Tom-Erik Tangen på Jessnes. Ute i Kongsvegen, som snirkler seg fram mellom Brumunddal og Jessnes, farer bilene jevnt og trutt forbi tett på huset. Tangen forteller at han opplever en stor økning i antall biler etter at det ble bommer på Furnesvegen.

– Jeg opplever både en sterk økning i trafikken, og at det er høyere fart. Trafikken på en dårlig grusveg har blitt mye høyere enn det vegen er bygget for, sier jessnesingen.

– Endring i livskvaliteten

Tangen og familien har bodd i Kongsvegen siden sent på 90-tallet. Han beskriver at før E6-utbyggingen og før bommene på Furnesvegen ble satt i drift, var det langt mellom bilene og han kjente omtrent alle som kjørte forbi. Slik er det ikke lenger. Nå er vegen en av flere som blir benyttet for å kjøre utenom bommen på Furnesvegen ved Bergshøgda.

– Lørdag ettermiddag for fjorten dager siden, så malte jeg vindskiene på huset, ut mot vegen. Da telte jeg tjue sekunder mellom hver bil, forteller Tangen.

Jessnesningen beskriver at trafikken både på morgenen og på ettermiddagen til tider er tett.

– Lastebiler, varetransporter og håndverkere har også begynt å kjøre her, sier han.

– Hvordan preger det dere som bor her?

– Folk bor i byer, hvor det kjører forbi tusenvis av biler, og man klarer å leve med det meste. Men det som er flott med å bo her, er at det er en rolig perle, hvor det var minimalt med trafikk. Det er klart det har blitt en endring i livskvaliteten, svarer Tangen.

Bekymret for myke trafikanter

Jessnesingen forteller at han er bekymret for den økte trafikken, blant annet fordi vegen er mye brukt av mosjonister. Kongsvegen er flere steder smal, og har noen skarpe og uoversiktlige svinger like før den møter Jessnesvegen, 750 meter ovenfor Jessnes stasjon. I år går også ruta til en av de ti toppturene i Ringsaker delvis på Kongsvegen, og det gjør at det er ekstra mange myke trafikanter å se.

– Det er veldig mange som sykler og går tur her, sier han.

I tillegg går pilegrimsleden langs vegen, og det er stadig vandrende på veg til Nidarosdomen. Over helga er det også skolestart, og Tangen er urolig for kombinasjonen av økt trafikk på Kongsvegen og andre sideveger, og skolebarn med ransel på veg til skolene i Furnes-bygda og søndre Brumunddal.

– Dette er veger som går forbi Kirkenær, Stavsberg, Kylstad og Mørkved skoler. Det er klart at det er lite gunstig med barn til og fra skolen, og økt trafikk på vegene, sier han.

UNDRES: Tangen opplever også høyere fart på Kongsvegen enn før. Han undres generelt over at fartsgrensen på store deler av vegen, som i hovedsak har grusdekke og stedvis er smal og svingete, er 80 kilometer i timen.

UNDRES: Tangen opplever også høyere fart på Kongsvegen enn før. Han undres generelt over at fartsgrensen på store deler av vegen, som i hovedsak har grusdekke og stedvis er smal og svingete, er 80 kilometer i timen. Foto:

– Meningsløst

Tangen mener bommene på Furnesvegen må bort.

– Det er meningsløst å betale for en veg som har vært der i alle år, sier han.

Jessnesingen kjøper ikke argumentet om at det vil lekke masse trafikk fra E6 til Furnesvegen dersom bommene på fylkesvegen fjernes.

– Jeg tror ikke at folk er villig til å bruke masse tid på å kjøre av E6, gjennom Brumunddal sentrum, for å slippe en bom. Tidsaspektet betyr noe for folk, sier Tangen.

– Vil ikke konkludere

I Ringsaker er det nå bred enighet blant flertallet av politikere om at sidevegsbommene må fjernes, og i april ble det vedtatt av kommunestyret. Innlandet fylkeskommune står som garantister for bompengelånet, og fylkespolitikerne har bedt om at man venter med innkreving på sidevegene til januar, og deretter har et tak som gjør at man betaler for maks 40 passeringer i måneden. Det er nå samferdselsminister Knut Arild Hareide som skal avgjøre hva som skjer.

Til Ringsaker Blad 1. juli, da han var i Ringsaker for å åpne nye E6 fram til Brumunddal, sa Hareide dette etter spørsmål om bommene vil bli fjernet slik politikerne i Ringsaker vil, eller skrus av til nyttår slik fylkespolitikerne vil:

– Vi må se på saken, og jeg vil ikke konkludere å si at det verken er mulig eller umulig før vi har fått saken. Jeg vil gå inn i den med åpne øyne for å se hva vi mener er den riktige beslutningen, sa Hareide.

Han sa også dette:

– Min tanke er at vi bør unngå bom på sideveg. Men vi har og sagt at om det må til for å få prosjekt på plass, og det har vært en forutsetning, så er det noe annet. Men som hovedregel er jeg enig, vi bør unngå bom på sideveg, sa samferdselsministeren.

Venter på svar

Ringsaker Blad har fredag vært i kontakt med samferdselsdepartementet, og har spurt om hvor saken står nå. I en e-post svarer statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) at departementet venter på dokumenter fra Statens vegvesen og Nye Veier.

– E6 Kolomoen-Moelv inngår i den helhetlige gjennomgangen av veier med bom på sideveg, jf. oppdragsbrev sendt 15. august 2019. Departementet venter på svar fra Statens vegvesen og Nye Veier på oppdragsbrevet og vi vil sette oss inn i og vurdere de enkelte prosjekter med bom på sideveg så snart vi mottar svar på oppdraget. Ved evalueringen vil vi kunne se på og vurdere tiltak for å både imøtekomme lokale brukere og ivareta økonomien i prosjektet, skriver Noresjø.

I slutten av juli, i forbindelse med åpningen av nye riksveg 3/25 gjennom Løten og Elverum, ble det forøvrig klart at bompengeinnkrevingen på gamlevegen der utsettes til etter nyttår.

– Enda verre i Furnesåsen

Sp-politiker Odd-Amund Lundberg bor selv på Jessnes, og ser det samme som Tangen. Gamle Kongsveg og Frøbergvegen er andre veger i området som nå opplever økt trafikk, på grunn av at folk velger andre veger enn Furnesvegen for å komme unna bommene på Bergshøgda og Vien.

– Jeg merker stor forskjell, og har fått tilbakemeldinger fra folk i Furnesåsen om at det er enda verre der, sier Lundberg, og sikter til vegene Bjørgedalsvegen og Høsbjørvegen.

Han er ikke imponert over svaret fra samferdselsdepartementet.

– Det er et standardsvar som kommer hele tiden. Jeg ser det er henvist til økonomien i prosjektet, og at den er avgjørende. Det er litt rart når det er nye tall som viser at trafikken på E6 er større enn forventet. Det betyr at nedbetalingen går fortere. Det sier meg at de ikke har satt seg ordentlig inn i saken enda, sier Lundberg, og viser til tall Nye Veier la fram i en pressemelding om omlegging av E6-trafikken ved Moelv nylig:

– Før Nye Veier startet på utbyggingen av E6 gjennom Innlandet ble det beregnet en gjennomsnittlig trafikkmengde på 13.000 kjøretøy over Bergshøgda sør for Brumunddal pr. døgn. I juli i år er tallet ca. 17.700 kjøretøy pr. døgn. Dette viser at trafikantene er raske med å ta i bruk sikker nybygd veg, selv om det fortsatt gjenstår 12 kilometer med tofeltsveg før hele utbyggingen på 43 kilometer står ferdig 1. desember i år, uttalte utbyggingsdirektør i Nye Veier, Øyvind Moshagen, i pressemeldingen.

– Sitter med hjertet i halsen

Lundberg er redd for at motstanden mot bommene fra lokalpolitikere og lokalbefolkning i Ringsaker ikke blir hørt.

– Jeg frykter at de vil vektlegge uttalelsen fra Statens vegvesen, mer enn tilbakemeldingene fra oss lokale. Det er vi som har lokalkunnskapen, og det er vi som merker den enorme trafikkøkningen på vegene her, men jeg har et håp om at Hareide lytter til det som blir sagt. I en sak som berører så mange og som har stå store konsekvenser for mange, så burde man få fortgang i saken, sier Lundberg, som heller ikke ser fram til skolestart og mange skolebarn på veg til og fra skolene:

– Jeg sitter med hjertet i halsen, sier han.

IKKE IMPONERT: SP-politiker Odd-Amund Lundberg frykter lokale politikere og beboere ikke blir hørt. Her fotografert langs Kongsvegen ved en tidligere anledning.

IKKE IMPONERT: SP-politiker Odd-Amund Lundberg frykter lokale politikere og beboere ikke blir hørt. Her fotografert langs Kongsvegen ved en tidligere anledning. Foto:

Artikkeltags