I Grønnegata 41, i samme bygg som huser blant annet Memira og advokatselskapet Kluge, finner du også Mouawad Consulting. Men du skal egentlig være god for å finne det for det er på ingen måte noen prangende fasade som guider deg i riktig retning. Når du kommer opp i fjerde etasje er det ikke en gang et dørskilt som indikerer at du er er på riktig plass. For et firma med flere internasjonale filialer og som årlig omsetter for 15-20 millioner kroner må dette sies å være beskjedent.

– Vi må nok få på plass en logo på utsiden her, sier Jad Mouawad, grunnlegger av firmaet og administrerende direktør i Mouawad Consulting.

Han er en av 4-5 som til daglig er å finne på Hamar-kontoret.

Stor miljøtrussel

Det er nå 20 år siden han kom til Norge fra Libanon og etter å ha etterutdannet seg i Trondheim fikk han jobb i Sjøfartsdirektoratet før det ble noe år i Det Norske Veritas. I 2013 startet han enkeltmannsforetaket Mouawad Consulting, som to år seinere ble omgjort til aksjeselskap. Nå har firmaet med Hamar-base filialer i Kina, Panama, Libanon, Dubai, Singapore, Tyskland, Kypros, USA (Houston) og Sør-Korea. Mouawad har nemlig utviklet spesialiserte tjenester for rensing av ballastvann fra skip. Etter årevis med meningsbryting og byråkrati kom det nemlig en konvensjon som gjør det straffbart for skip å ta med seg fremmede arter i ballastvannet for så å slippe de ut urenset et annet sted.

Et ballastvannsystem er viktig for at skipet skal kunne manøvrere sikkert. Vannet kan pumpes inn og ut etter behov, for å kompensere for endringer i last, værforhold eller dybde. Ballastvann pumpes inn i kystnære havneområder og transporteres med skipet til neste anløpshavn der vannet kan slippes ut eller byttes. På et stort skip kan ballasttankene romme flere millioner liter med vann, og med dette vannet kan det følge organismer som ikke hører naturlig hjemme i økosystemet der det blir pumpet ut. Når ballastvannet tømmes i en havn eller i et kystområde, kan organismene i vannet etablere seg i det nye miljøet og ødelegge det lokale plante- og dyrelivet.

– Dette er egentlig et eldgammelt problem som bare har vokst seg større med økt shipping, forteller Mouawad og forklarer:

– Det å flytte organismer rundt er ikke bra og forurenset ballastvann regnes i dag som en av de største miljøtruslene mot verdens havområder. Derfor er det uhyre viktig at ballastvannet blir renset før det byttes ut. Da unngår man å dra med seg forurensing eller uønskede organismer eller dyrearter fra det ene havområdet til det andre. Og det er på dette området vi har utviklet spesialkompetanse, sier han.


– Enkel teknologi

Om lag ti milliarder tonn ballastvann som inneholder millioner av organismer transporteres fra en havn til en annen verden rundt hvert år. Det er anslagsvis 7000 arter underveis i skips ballastvanntanker til enhver tid. En lang rekke arter blir transportert i ballastvann, inkludert mikro-organismer, planktoniske alger, krabber, skjell, fisk og tang. Dersom noen av disse er i stand til å etablere seg i et nytt miljø, kan de bli invaderende. Resultatet kan bli massiv utryddelse av liv i havområdet, tap av næringsgrunnlag med påfølgende fattigdom, store økonomiske konsekvenser ved blant annet bekjempelse, skadeoppretting og vedlikehold av utstyr, matforgiftning og sykdom.

Konsekvensene forbudet med forurenset ballastvann har vært kjent i årevis, men industrien har vist relativt liten endringsvilje så lenge det ikke fantes et tydelig regelverk og sanksjoner. Da den internasjonale ballastvannkonvensjonen trådte i kraft i 2017 var det bare å innrette seg.

– Som på de fleste andre arenaer skjer det ingenting før det foreligger klare krav og regler. Vi hadde heller ikke løsninger på dette med håndtering av ballastvann tidligere. Men det er egentlig en ganske enkel teknologi, sier Mouawad.

Fikk ei kjeftskur

Første oppdrag for Mouawad Consulting var å utrede hvordan teknologien man brukte ellers i havområdene kunne brukes på Great Lakes i Canada/USA. Dette bestilte myndighetene i Canada og rapporten fikk mye omtale da det ikke var populært blant lokale skipseiere at noe regelverk kunne komme på plass. I dette området var industrien nemlig komfortable med at så lenge det ikke fantes god nok teknologi for rensing av ballastvann ville de gå klar av miljøkravene. Og det var langt på veg opplest og vedtatt blant aktørene der at det ikke fantes løsninger for det kalde vannet i Great Lakes.

– Jeg hadde jo godkjent og testet ut disse systemene i norske forhold, så jeg skjønte ikke at dette skulle være noe problem. Det var det heller ikke, det fungerte helt fint, forteller Mouawad.

Av slik får man vel heltestatus? Ikke helt.

– Jeg satt og tok meg en øl på et hotell i Washington en gang da det kom en dame og spurte om å få sette seg. Hun visste hvem jeg var og lurte på om jeg var klar over at jeg egenhendig hadde ødelagt for hele shippingindustrien i USA. Så gikk hun, sier Mouawad og ler.


Lukrativ avtale

Men når de transatlantiske aktørene skjønte at de ikke kunne komme seg unna ballastvannkonvensjonen var det noen som så at de nå hadde funnet en ressurs. Den amerikanske marinen tok nemlig kontakt med Mouawad Consulting.

–Vi har fått en avtale med amerikanske marinen om å utvikle en løsning for militære fartøy, basert på eksisterende og godkjent teknologi. Det er en kjempeavtale for oss selv om den kun er delvis finansiert foreløpig. Dette er en veldig god referanse å ha med seg videre, og det vil jo bety litt for oss økonomisk også. Vi snakker vel om en avtale verdt ca. 10 millioner for oss årlig, over en periode på fem år, forteller Mouawad og prosjektleder Gunnar Knudsen.

Dette utgjør jo en betydelig prosentandel av årlig omsetning, så dermed kan det gå mot pene tall for firmaet.

– Jeg er uansett fornøyd med de tallene vi har. Dette er ikke noe jeg tenker på, og tallene ser jeg nesten aldri på, avslutter Mouawad.