FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, LLH) er en medlemsorganisasjon for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Norge. Foreningen arbeider for likestilling og mot alle former for diskriminering på bakgrunn av kjønn og seksualitet i Norge, og i verden for øvrig. 20. mai 1950 ble det holdt konstituerende møte i den første norske foreningen for homofile. Denne datoen regnes nå som bursdagen til organisasjonen FRI, ettersom dette møtet ble starten på det organiserte arbeidet for homofiles rettigheter i Norge.

– Vi skulle egentlig ha en skikkelig markering i 2020 da organisasjonen var 70 år, men pandemien gjorde at det ikke lot seg gjennomføre. Dermed skulle vi ta feiringen i fjor, men da var det fremdeles en usikker smittesituasjon, sier styreleder i Pride Hamar, Monica Imsdalen Johansen.

Men 2022 er uansett ikke noe dårlig år for en slik markering.

– Det er jo 50 år siden opphevelsen av homoparagrafen i tillegg til at det er skeivt kulturår i år, så derfor vil FRI markere litt ekstra, sier hun.

Det er FRI Innlandet som står for feiringen der Tanja McKenzie, Ella, og Torill & Sarah skal opptre. I tillegg skal Imsdalen Johansen opptre sammen med datteren Isabel. Einar Busterud kommer også for å holde en appell. Pride Hamar vil deretter motta årets mangfoldspris fra Hamar kommune.

Imsdalen Johansen håper mange tar turen til Stortorget.

– Vi har ingen anelse om hvor mange som kommer, men håper jo det blir en del. For oss er det uansett viktig å synliggjøre at frihet er noe som kommer alle til gode, og ikke noe vi må ta for gitt. For det er fremdeles en lang veg å gå med tanke på mangfold, aksept og inkludering, sier hun.