Den samlede potten i Hamar er på 2,9 millioner og midlene som er bevilget fra Kommunaldepartementet skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak

Ordningen føyer seg inn i rekken av kompensasjonsmodeller som er innvilget i kjølvannet av pandemien og de økonomiske utfordringene dette har påført mange næringsdrivende. Den nye ordningen skiller seg imidlertid ut fra tidligere versjoner på den måten at søkerne nå ikke trenger å vise til tidligere omsetningstall. Dette har gjort det lettere for blant annet nyetablerte bedrifter å søke.

– Vi har fått mange søknader og hele potten på 2,9 millioner kommer til å bli utdelt, forteller næringssjef i Hamarregionen Berte Helgestad.

Bra spenn på søkerne

Tanken bak kompensasjonsordningen er at det skal være en støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

– Vi har et bra spenn i søkere. Det er mange innen mat, catering og servering, men også butikkdrift, frisører og industri, forteller Helgestad.

Rask tilbakemelding

I de nærmeste dagene vil søknadsbehandlingen påbegynnes og dette er en prosess som skal gå rimelig fort.

– Vi starter behandlingen av søknader med en gang og vil gi en rask tilbakemelding til de som har søkt. Deretter starter utbetaling av kompensasjon umiddelbart. Det er veldig positivt at vi kan bidra litt i en tung periode og for mange vil kompensasjonsordningen virkelig utgjøre en forskjell.