(Ringsaker Blad)

I klagen uttrykte Skofsrud bekymring for vannforsyningen til sin eiendom og flere av vegløsningene i og rundt feltet.

Uten diskusjon vedtok planutvalget å ikke ta klagen til følge, og heller ikke gi den oppsettende virkning.

Dermed blir Skofsruds klage sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.