Ikke medhold i klage på Kvalfeltet

Artikkelen er over 2 år gammel

Rolf Skofsrud fikk ikke medhold i sin klage på reguleringsplanen for feltet Kval 4 i Furnes da klagen ble tatt opp til behandling i planutvalget onsdag.

DEL

(Ringsaker Blad) I klagen uttrykte Skofsrud bekymring for vannforsyningen til sin eiendom og flere av vegløsningene i og rundt feltet.

Uten diskusjon vedtok planutvalget å ikke ta klagen til følge, og heller ikke gi den oppsettende virkning.

Dermed blir Skofsruds klage sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Artikkeltags