– Sammen kan vi bidra til å redde flere arbeidsplasser! sier aktørene bak det nye koronatiltaket rettet mot næringslivet i regionen.

Rådgivning og webinar

Små- og mellomstore bedrifter på Hedmarken skal nemlig få gratis rådgivningstjenester i tillegg til relevante webinarer med aktuelle temaer som for eksempel juridisk, økonomi, likviditet, opplæring, kommunikasjon med mediehåndtering, mindre tiltak innen søknadsbidrag for utvikling- og innovasjonsprosjekter og digitalisering.

Kommunene har knyttet samarbeid opp mot aktørene PWC, Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Advokatfirmaet Campbell & Co AS, BDO, Advokatfirmaet Mageli ANS, Norsk Regnskap og R2.

I tillegg skal bankene kunne bidra.

Tiltaket varer i første omgang fram til 1. juli, og man har gått inn med 500.000 kroner gjennom Regionrådet i Hamarregionen.

– Som alle vet er vi ute i harde tider, og vi vet at vi har et næringsliv som vil møte mange utfordringer. Og utfordringene vil bli større enn de fleste ser for seg nå. Det vil bli en bratt motbakke for mange, og det er mange typer hjelp man vil behøve i tiden framover, sier Hamar-ordfører Einar Busterud.

Kommunene på Hedmarken har vedtatt krisepakker med forskjellige innhold, men de har et fellestrekk i at man vil hjelpe næringslivet.

– Det er lansert en del sentrale støttepakker i flere omganger. Men vi ønsker å bidra til at folk får hjelp og råd i en situasjon der handlingslammelse kanskje er i ferd med å melde seg. Det går på alt fra det enkle: Hvordan søke krisepakke? Til: Hva gjør jeg når regningsbunken er stor og inntektene uteblir?

Derfor har man samlet et lag med aktører innenfor jus- og økonomisk rådgivning som skal hjelpe.

– Henvendelsene skjer til de ulike næringssjefene eller Hamarregionen Utvikling og Reiseliv, så skal vi rute henvendelsene til rett sted. I webinaerene vil folk kunne se på og stille spørsmål rundt aktuelle temaer, opplyser næringssjef i Ringsaker kommune, Tor Rullestad.

Første webinar er allerede førstekommende fredag.

- Vi tilpasser webinarene og tiltakene etter næringslivets ønsker, sier daglig leder Eli Bryhni fra Hamarregionen Utvikling og Reiseliv.

Hver bedrift som melder seg til hjelpe ordningen har et tak på fem timer med rådgivning og støtte.

En av dem som står parat til å bidra er Ellens Trosvik fra Advokatfirmaet Campbell & Co.:

– Vi kan bidra med juridisk rådgivning som er relatert til de problemene som oppstår nå. Det kan være husleie eller avtaler som må reforhandles, eller forholdet til ansatte og permisjoner, forteller Trosvik.

– Har dere mange henvendelser om dagen?

– I starten var det mye spørsmål rundt husleie, men det roet seg ned igjen raskt når man fikk en felles forståelse av hvordan husleieloven forholder seg til denne type situasjoner. Nå er det mer spørsmål rundt permisjoner og konsekvenser av permitteringer, sier Trosvik.

Kan bli mer

Direktør i Hamarregionen Utvikling og Reiseliv, Eli Bryhni, sier de nå ser viktigheten av fire-kommuner-samarbeidet på Hedmarken og samarbeidet opp mot næringslivet:

– Vi trenger denne dugnaden for at flere skal klare seg gjennom krisen.

500.000 kroner er altså er satt av til tiltaket:

– Vi er innstilt på å bevilge mer, dersom det er behov for det, varsler Busterud.