Det var Sandefjords Blad som først meldte om nyheten.

Bjørn Gudbjørgsrud blir fra 1. mai sjef for 5.500 ansatte i Sandefjord kommune, og vil få ei årslønn på 1,6 millioner kroner.

Han overtar etter konstituert rådmann Lars Petter Kjær, som har vært kommunens sjef siden mai i fjor.

Det er Skagerak Consulting som har headhuntet Hamar-rådmannen:

«Det er gjennomført en grundig prosess hvor kandidatens skikkethet for stillingen er vurdert, og Skagerak Consulting har gjennomført tester og innhentet referanser, som sammenfaller med ansettelsesrådets inntrykk av en svært egnet kandidat», heter det i begrunnelsen for valget.

Rådet skriver også:

«Gudbjørgsrud tilfredsstiller med sin bakgrunn de kravene som kommunen har satt for rådmannsstillingen, og er etter en individuell og konkret vurdering enstemmig funnet best kvalifisert.»

I en pressemelding fra Hamar kommune kommenterer Gudbjørgsrud sin egen avgang slik:

- Vi har gjennomført store endringer og omstillingsprosesser i Hamar de siste årene, og det er nå, etter min vurdering, etablert en bærekraftig og god plattform i kommunen, sier Gudbjørgsrud.

- Økonomien er omstilt fra en situasjon med underskudd til en situasjon med balanse og solide regnskapsresultater, kvaliteten på tjenestene er vesentlig forbedret og vi har fått på plass en ny organisasjonsmodell som gir grunnlag for å løfte Hamar videre fram i årene som kommer.

- På denne bakgrunn synes jeg våren 2019 er et godt tidspunkt for å søke nye utfordringer. Det gjør jeg med bare gode følelser og en trygg forvissning om at Hamar har gode forutsetninger for å lykkes godt også i årene som kommer, sier Bjørn Gudbjørgsrud 

Ordfører Einar Busterud kommenterer også avgangen:

- Jeg har vært klar over at vi har hatt Bjørn Gudbjørgsrud på lånt tid, men kunne selvsagt tenkt meg at tiden hadde vart litt lenger. Jeg skjønner godt at han nå velger en spennende rådmannsjobb i en «ny» kommune i utvidet sykkelavstand fra hjemmet. Bjørns innsats i og for Hamar har vært formidabel, samarbeidet med politisk ledelse det aller beste, og vi har oppnådd mange og store framganger i hans tid som rådmann, sier Einar Busterud.

- At Hamar nå ligger på topp-ti-listen over norske kommuner med best framtidsutsikter, sier det meste om hva som er oppnådd i hans rådmannsperiode. Jeg takker Bjørn for innsatsen, resultatene og ikke minst det hyggelige samarbeidet vi har hatt.

- Nå må vi ut og skaffe en erstatter, men jeg er sikker på at det er en svært attraktiv rådmannsjobb Hamar har å tilby, avslutter Busterud.

Bjørn Gudbjørgsrud har vært rådmann i Hamar siden oktober 2015.