Hamar Game Collective med i prestisjetung talentsatsing

SATSING: Talentene i Globus: Fra venstre Daniel Reith, Alexander Turpin, Elise Bye Olsen, Håvard Haugerud, daglig leder i Hamar Game Collective.

SATSING: Talentene i Globus: Fra venstre Daniel Reith, Alexander Turpin, Elise Bye Olsen, Håvard Haugerud, daglig leder i Hamar Game Collective. Foto:

Kulturminister Abid Q. Raja har lansert pilotprosjektet Globus – unge talenters globale veier. Her er Hamar Game Collective en av fire utvalgte talenter.

DEL

Talentsatsingen er et samarbeid mellom Talent Norge og Nordisk kulturfond. Her vil et knippe kunst- og kulturtalenter få muligheten til å realisere sitt drømmeprosjekt med utgangspunkt i globalt samarbeid.

Pilotprosjektet inngår i Nordisk Kulturfonds ambisiøse og langsiktige prestisjeprosjekt Globus som går fra 2020 til 2024. Et overordnet mål for pilotprosjektet er å få kunnskap om Talent Norge-modellens muligheter for unge talenter i en stadig mer globalisert kunst- og kulturvirkelighet.

Målsettingen til pilotprosjektet er å innhente kunnskap for et mulig langsiktig nordisk samarbeid og mulig etablering av et Talent Norden, etter modell av Talent Norge. De fire utvalgte talentene er redaktør og kurator Elise By Olsen (Norge), filmregissør Alexander Kereklidis Turpin (Sverige), dirigent Daniel Reith (Tyskland) og spillkollektivet Hamar Game Collective (Norge).

– Med Talent Norge har vi utviklet et system innenfor kunst og kultur. I fem år har Talent Norge gjort en kjempejobb med å gi fremragende talenter muligheten til å realisere sitt fulle potensial. En modell som har ført til at flere andre land ser til oss for å se på muligheten til å utvikle nøyaktig det samme. Og hvordan markere femårsdagen? Selvfølgelig ikke ved å hvile på laurbærene, men heller se fremover. Ikke bare gratulere, men også lansere. Vi er i en situasjon hvor kunst og kultur når en hel verden i rekordfart. Da er det en glede at Talent Norge i dag lanserer et globalt samarbeid sammen med Nordisk Kulturfond, og som vil gi fire talenter og prosjekter muligheten til å utvikle sitt arbeid og talent i et internasjonalt perspektiv, sier kulturminister Abid Q. Raja.

– I Globus vil Talent Norge og Nordisk kulturfond sammen få kunnskap om hvor effektiv den norske Talent Norge-modellen er. En slik satsing vil kunne ha en stor betydning for hvordan talentutvikling kan skje på nordisk nivå med Norge som foregangsland. De fire talentene som er valgt ut er alle topptalenter som er globale i sine drømmer og ambisjoner. Kunnskapen vi innhenter sammen med dem vil danne grunnlaget for utviklingsarbeidet mot framtidens internasjonale toppkultur, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

– Hamar Game Collective har i over 6 år vært et arnested for spillutviklertalenter i Norge. Kombinasjonen av Spillskolen ved Høgskolen Innlandet, støtte fra det offentlige og det unike spillutviklermiljøet gjør Hamar til det beste stedet i Norge å lage dataspill, heter det i pressemeldingen fra Talent Norge.

– Hamar Game Collective er tuftet på en felles idé om å ha et felles sted å møtes, jobbe og dele kompetanse og kunnskap. Denne grunntanken har de holdt på i over 6 år, og alle som kommer til Hamar Game Collective må ha dette med seg.

Artikkeltags