Gå til sidens hovedinnhold

Hamar kommune har fått nye millioner å dele ut til koronarammede bedrifter

Lokale bedrifter som er rammet av koronatiltak hadde opprinnelig fram til 14. april for å søke kompensasjon. Nå er potten tilført enda mer midler, så derfor blir det en ny runde.

Dette melder forretningsutvikler i Hamarregionen reiseliv og i Hamar, Berte Helgestad.

– Med bakgrunn i utlysningen av kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv med søknadsfrist 14. april har vi for de fire kommunene i Hamarregionen mottatt i underkant av 130 søknader, og det totale søknadsbeløp overskrider langt bevilgningene som kommunene har mottatt. Det er derfor gledelig at vi nå har fått ytterligere midler, sier hun.

Den samlede potten i Hamar var opprinnelig på 2,9 millioner, men nye 4,2 millioner tilflyter nå kommunen. Også de øvrige kommunene får ytterligere tilskudd.

Midlene som er bevilget fra Kommunaldepartementet skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad gjelder særlig støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknadsfrist denne gangen er 27. april.