Denne helga kommer ønsketreet opp på CC og Nina Koteng på Lille Lone har latt seg inspirere av denne suksessen som i fjor avstedkom 1200 gaver til barn i lavinntektsfamilier. Men det er ikke bare barn som trenger en oppmuntring i jula og det er dette som er tanken bak treet som settes opp utenfor Lille Lone.

– De over 20 trenger også noe. Det er ikke bare barn som er sårbare, sier hun.

Slik fungerer det:

Logistikken og distribusjonen av pakker har likhetstrekk med Røde Kors sitt opplegg på CC, men det er også en del forskjeller. På Lille Lone har Nina Koteng en stabel med bilder med Hamar-motiver liggende, bilder hun har tatt selv. Man henter bilder i butikken og fyller inn opplysninger som etterspørres bak på bildet. Her fylles det ut hva man ønsker seg i tillegg til at man kan skrive noen ord om seg selv. Sistnevnte er imidlertid helt frivillig. Bildet med ønsker leveres så til butikken. Der blir det laminert og hengt på juletreet utenfor Lille Lone. Da kan hvem som helst plukke ned et bilde, gå til en av butikkene i sentrum for å kjøpe det som står oppført som ønske og levere pakken i butikken. Da sørger Koteng for at den når riktig person.

Mange i sentrum er med

Det er altså Koteng som står for det praktiske rundt pakkeformidlingen og treet står utenfor hennes butikk, men hun presiserer at det ikke er noe enmannsshow.

– Dette er Hamar sentrum sitt tre. Det er mange butikker som ønsker å være med på dette, forteller Koteng.

Hun tror behovet for et slik tre i år kan være mer etterlengtet enn noen gang.

– Pandemien har ført til at folk har mistet jobbene sine eller blitt permittert og derfor kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, sier hun.

Samarbeider med CRUX

Hvor mange pakker som samles inn gjenstår å se, men Koteng har inngått et samarbeid med Crux Barm oppfølgingssenter og håper at alle deres brukere skal få sine ønsker oppfylt.

Senteret er et tilbud for personer som erkjenner sitt rusproblem og ønsker hjelp for å få til varige endringer. De er et tilbud for kvinner og menn fra Hamar og omegn som enten er ferdig med soning eller rusbehandling, – eller som på annen måte har tatt et oppgjør med seg selv og er motivert for endring.

– Dette kommer til å bli så bra! Vi har veldig lyst til å glede deltakerne våre og det er ingen tvil om at dette kommer til å glede mange, sier miljøterapeut Martha Grønvold.

CRUX er en privat stiftelse og for å opprettholde tilbudet de har i dag er de avhengig av støtte i form av innsamlede midler og gaver.

Grønvold kommer til å hente bilder på vegne av CRUX og håper virkelig Hamars befolkning ønsker å oppfylle ønskene som kommer inn.