Gå til sidens hovedinnhold

Hamar ser på muligheten for å sette opp dagsturhytte

43 av 46 kommuner i Innlandet ønsker å sette opp en dagsturhytte innen 2025 og Hamar er en av kommunene som ser på denne muligheten.

Innlandet fylkeskommune sendte tilbud om en dagsturhytte til alle kommunene i januar. Av fylkets 46 kommuner er det 43 kommuner som ønsker å delta i prosjektet, hvorav åtte kommuner fortsatt er i en utredningsfase (se oversikt nederst). Prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid i Innlandet fylkeskommune, er strålende fornøyd med mottakelsen.

– Dette er over all forventning. Vi opplever et stort engasjement for dagsturhytte i egen kommune, forteller Eiklid, i en pressemelding.

Dagsturhytta Innlandet skal fremme nærfriluftslivet og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av bakgrunn. Målet er én dagsturhytte i hver kommune i Innlandet innen 2025.

– Det er fortsatt mulig å være med i prosjektet for de kommunene som ennå ikke har bestemt seg, eller som har takka nei. Prosjektperioden pågår over flere år. Samtidig er det helt frivillig å delta, presiserer Eiklid.

Det er RAM arkitektur som står for utformingen av Dagsturhytta Innlandet etter at de vant en arkitektkonkurranse i desember 2020. Nå pågår detaljprosjektering og deretter skal bygging av hytta ut på anbud. Det er en målsetting å ha leverandør av Dagsturhytta på plass i løpet av juni

– Det er kommunene sitt ansvar å finne egnet lokalisering og stille med ferdig grunnarbeid på tomta ut fra gitte kriterier som vi stiller. Hyttene skal ligge tett på friluftslivet, men samtidig nært der folk bor. Kommunene vet hva som er best plassering av hyttene. Blir plassering avklart relativt raskt og det formelle er på plass, kan den første dagsturhytta komme på plass i løpet av høsten. Kommunene har i sin tilbakemelding gitt signal om når de ser for seg dagsturhytta i egen kommune i perioden fram til 2025, avslutter Eiklid.

Fakta:

Prosjektet Dagsturhytta er initiert av Innlandet fylkeskommune, etter idé fra tidligere Sogn og Fjordane fylke. Erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet.

Formålet med prosjektet er å stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.

Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn

Målsetting om 46 dagsturhytter, én i hver kommune i Innlandet, innen 2025

Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte

Kommunene stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta, i tillegg til å betale en liten egenandel

Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300 000 kroner per hytte. I tillegg kan det søkes om spillemidler.

Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt og anbudskonkurranse.