Hamar og Innlandet skal i en uke hylle boka, lesing og leserne i arrangementet «Bokuka i Innlandet 2019».

– I 1519 kom de bøkene som regnes som Norges første bokutgivelser, «Breviarium Nidrosiense» og «Missale Nidrosiense». Trykt i Paris og København, men trykket på norsk initiativ. Og Norge er i år vertskapsland for bokmessen i Frankfurt, forteller biblioteksjef Per Olav Sanner ved Hamar bibliotek.

Med seg har han en stor gjeng for å fortelle om hvordan Hamar tar på seg vertskapet når Innlandet skal markere Bokåret 2019.

Nasjonalbiblioteket har satt av 30 millioner kroner til den storstilte markeringen, og Hamar har søkt og fått midler til å lage en markering for hele regionen i perioden 30. oktober til 10. november.

Alle arrangementene er gratis, og Hamar-biskopen, Anno Museum Domkirkeodden, Hamar bibliotek, Statsarkivet i Hamar, Hamar katedralskole og Høgskolen i Innland er med på markeringen.

Dette skjer

Onsdag 30. oktober: Åpent fagseminar på Campus Hamar med samler og salmebøker som tema. «150 år med salmebøker».

– Vi ser på salmer som litteratur, men også som inspirasjon til lyrikk, forteller førsteamanuensis Ole Kolbjørn Kjørven fra Høgskolen i Innlandet.

Mandag 4. november: Hamar bibliotek og Statsarkivet viser fram de for første norske trykte bøkene.

– Vi får kofferten fra Nasjonalbiblioteket på besøk. Bøkene blir vist fram på kulturhuset og det blir et foredrag rundt disse utgivelsene, forteller Vigdis Stensby fra Statsarkivet.

Tirsdag 5. november: Biskopen i Hamar, Hamar menighet og Hamar bibliotek byr på gratis kulturkveld i Hamar domkirke.

– Vi skal sette søkelys på boka som livshjelper og se på eksistensielle spørsmål som folk er opptatt av, gjennom at vi har med oss to forfattere som skal utvide perspektivene våre, sier Hamar-biskop Solveig Fiske.

Hit kommer «Snøsøsteren»-forfatteren Maja Lunde, filosof Einar Øverenget og musiker Maria Solheim.

To uker før arrangementet legges det ut hele 400 gratisbilletter blant annet på kirkekontoret og i biblioteket.

Onsdag 6. og torsdag 7. november: Hamar katedralskole og Hamar bibliotek går sammen om å vise Hornemannsamlingen, som består av nærmere 2000 bind. Om lag 20 av bøkene er trykket mellom 1546 og 1600.

– Vi åpner denne fantastiske samlingen for folket, som regnes som datidens Wikipedia. Dagen etter blir det foredrag om samlingen ved lektor Tore Stenersen, forteller Liv Bjelland fra Hamar katedralskole.

Lørdag 9. november: Statsarkivet i Hamar viser hvordan en bok blir til.

– Se bøker bli innbundet, reparert og restaurert i bokbinderiet. Vi får besøk av dr. art. Gina Dahl, arkivar ved Statsarkivet i Bergen. Hun holder foredrag om blant annet: «Hva leste folk i eldre tid?» «Bøker og lesevaner i Norge og i Innlandet fram til 1850», forteller Stensby.

Søndag 10. november: Anno Museum Domkirkeodden viser utstillingen «De læredeste lægers planter og urtebøker».

– Vi har også en urtehage med 400 unike planter og urter som rommer mye spennende, lokker Magnus Sempler Holte.

– Og på kvelden skal vi i aulaen drøfte temaet: «Hva ville matkulturen vært uten kokebøkene?» Vi ser på spennet fra de store og viktige kokebøkene fra gamle dager og fram til dagens coffee table-bøker. Og vi diskuterer påvirkningen disse bøkene har hatt på vår rike matkultur.