– Tomta på Ankerskogen er den store muligheten for å teste morgendagens miljøvennlige bygg i tre, mener Hamars varaordfører Knut Fangberget.

Musikk i ørene til konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

– Et testområde

– Hamar kommune har ambisjoner om nullutslipp når vi bygger nye bydeler, og det innebærer å tenke trebasert. At vi nå har begynt med klimaregnskap og klimabudsjett, fører at vi må se på hvordan vi bygger for å forminske karbonfotavtrykket vårt. Og da er tomta på Ankerskogen (red.anm. tidligere Ankerskogen videregående skole) et veldig interessant testområde, signaliserer Fangberget.

– På Ankerskogen råder vi selv over tomta, og kan legge premissene for hvordan det skal bygges ut. Og da synes jeg at vi kunne forsøke oss på å lage en treverksby med nullutslipp som mål. Det hadde vært utrolig morsomt å få til.

Fangberget var en av tilhørerne i salen under Moelven-konsernsjefen Morten Kristiansens foredrag under Biotown-konferansen i Hamar kulturhus torsdag.

Her samlet biomiljøet i Innlandet næringsliv, forvaltning og politikere for å se på mulighetene for hvordan Hedmark og Norge kan løfte seg gjennom bioøkonomien.

Kristiansen fortalte fra scenen om suksesshistorien til Moelven etter at de satset på treprodukter i vinter-OL i 1994. Og om byggingen av Mjøstårnet i Brumunddal.

På sidelinja satt Fangberget og fulgte foredraget med stor interesse, og signaliserte et tettere samarbeid rundt byggingen av framtidens Hamar.

– Det er ille at de gode eksemplene på miljøvennlige trebygg ligger utenfor vår egen region. Transport av materialer og råvarer er også med i klimabudsjettene. Derfor er Moelven, på den andre siden av kommunegrensen, åpenbart en leverandør for framtidige prosjekter, som det vi har gående på Ankerskogen.

– Følge med

Kristiansen takket for invitasjonen:

– Vi har kompetansen, vi har råstoffet, vi har mye prosessutstyr og vi har mange samarbeidspartnere rundt oss. Sammen kan vi få til et treprodukt som man kan bo og leve i. Utviklingen innen miljøbygg har gått fort de siste ti årene, og de neste ti årene vil utviklingen sikkert gå raskere enn de ti foregående. Vi skal følge med i tiden, lovet Kristiansen.