Det er Miljødirektoratet som har gitt en mllion kroner til Hamar kommune til klimavennlig transport etter at kommunen søkte om tøtte til etablering av ladepunkt for elbiler og innkjøp av el-sykler til kommunal drift.

Nå får kommunen dekket halvparten av kostnadene i forbindelse med etablering av 48 nye ladepunkter til kommunale kjøretøy.

I tillegg skal det kjøpes inn 10-elsykler.

Årsaken til at Miljødirektoratet gir Hamar kommune disse pengene er at de ser bidraget som positivt i forhold til å redusere bilbruk og skifte ut fossildrevne biler i egen bilpark. De mener samtidig at satsingen i Hamar vil kunne ha overføringsverdi til andre norske kommuner, som ønsker å redusere sine utslipp.

I dag så har kommunen cirka 150 person- og varebiler som er drevet av fossilt drivstoff. Disse brukes i hovedsak innen helse og omsorg.

Kommunen har satt seg som mål å bli best i klassen i Mjøs-området når det gjelder klimavennlig transport.