Tvestua var husmannsplass under Åker gård, og er den eneste av sitt slag på Hedmarken.

– Tvestua er et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Husmannsplasser og landarbeiderboliger er lite representert blant de fredete bygningene, og fredningen vil forbedre den sosiale bredden i fredningslisten, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Tvestua er den eneste av landarbeiderboligene under Åker som er bevart, og den er av en bygningstype som er veldig sjelden i Norge, en tvestue

Tvestua ble bygget på 1700-tallet som et bolighus for to familier. Den skiller seg ut fra den vanlige byggeskikken til husmannsplassene på Hedmarken, der bygningene hovedsakelig var av såkalt akershusisk type. Tvestua er en enetasjes tømmerbygning, med en stue i hver ende av bygningen og to kjøkken plassert rygg i rygg midt i bygningen. Hver boligdel har egen inngang og adkomst til frostfri kjeller fra stuen. Denne bygningstypen sparte areal. Frostfrie kjellere sikret dessuten gode oppbevaringsforhold for alle de nye knoll- og rotvekstene som ble dyrket på Åker og som sikkert utgjorde en del av arbeidernes lønn.

På Åker gård er hovedbygningen, føderådsbygningen, drengestua og to stabbur fredet fra før. Nå blir altså den eneste bevarte landarbeiderboligen som hørte til, også fredet. Fredningen omfatter også slåtte- og beitemark med uthus.