Det var i torsdagens Hamar Dagblad at den pensjonerte vernebyggarkitekten Øystein Waag overrasket med å presentere en komplett plan for hvordan byen skal utvikle seg de neste årene, når et dobbelt jernbanespor kommer til Hamar.

Han tegnet inn en ny tog- og bussterminal ved Vikingskipet, et nytt sykehus og hotell på Espern, nytt boligområde ved dagens godstogområde, nye innfartsårer til byen og ny boulevard mot CC Hamar.

Einar Busterud har fått se planen og har studert den.

– Jeg er ingen arkitekt, men har tenkt litt i samme baner som Waag, forteller Busterud.

Han innrømmer at han liker planen til den pensjonerte sivilarkitekten svært godt:

– Det som er bra er den tydelige funksjonsdelingen mellom de ulike delene av byen, og satsingen på øst for jernbanen. Det frigir store arealer langs strandområdet som åpner for mange muligheter for framtiden, sier Busterud.

– Også har han jo plassert både hotell og sykehus på Espern. Her er det i det hele tatt store grep, noe som er nødvendig og riktig. Vi må våge å tenke stort.

Busterud mener at tiden nå er inne for å komme med de store vyene for Hamars framtid:

– En av de store utfordringene for Hamar er at vi tenker for smått. Vi må ta inn over oss at vi går inn i en ny virkelighet når dobbeltspor på jernbanen og firefelts-E6 kommer til byen. Ikke bare vil byen bli mer attraktiv å bosette seg i, men Hamar vil bli et sted hvor man i enda større grad enn i dag ønsker å ha konferanser, møter og arrangementer.

– Hva må kan man gjøre med en plan som Waag har presentert?

– Jeg håper at den spilles inn i Bane NOR. Men først og fremst må planen bidra til mer medvirkning fra innbyggerne om hva slags Hamar vi ønsker oss i framtiden. Vi har i dag et område på Tjuvholmen som skal utvikles. Hva ønsker innbyggerne seg her? Vi må få en god dialog og en god prosess med befolkningen, sammen med fagfolkene.

– Men det viktigste vil alltid være dialogen med innbyggerne.