Les også: Se hva Øystein vil gjøre med Hamar

Det var i september at sivilarkiteksten Øystein Waag presenterte sine planer for dobbeltsporet i Hamar Dagblad.

Waag hadde laget et ferdig forslag til utviklings- og verneplan for Hamar sentrum, der han hadde plassert en ny helt ny buss- og togstasjon på siden av Vikingskipet i to etasjer.

– En enkel og genial oppskrift. Togene er oppe i lufta, og biler og busser nede på bakken, sa Waag, og viste en togstasjon inspirert av Nagasaki.

Han fikk mye oppmerksomhet for planene, som går inn for øst-alternativet og som viser nye innfartsårer og siktlinjer til byen i tillegg til en ny og flott stasjonspark.

– Hyggelig møte

Nylig ble han invitert av Bane NOR til å foredra om planene, og møtet skjedde fredag i Bylab-lokalene i Strandgata. Her møtte han planleggingssjef i Bane NOR, Lars Eide. Til stede var også Hamar kommunes arealplanlegger Tone Wabakken i tillegg til en landskapsarkitekt fra Sweco.

– Møtet var ment å vare i tre kvarter, men det ble en og en halv time. Det ble et veldig konstruktivt og hyggelig møte, oppsummerer Waag, som tror hans alternativ nå står sterkt i veien videre mot en endelig jernbaneavklaring i Hamar.

På samme møtet hadde han med seg den originale byplanen for Hamar, «sommerfuglbyen», etter vinnerutkast av professor og arkitekt Sverre Pedersen.

– Etter min mening en av de vakreste byplanene i Norge. Planen er antikvarisk, brun og beige i fargene, men jeg viste fram at jeg har tatt vare på tankene til Pedersen. Og min plan tar vare på bebyggelsen i området, med unntak av et gammelt hus som jeg har tilbudt meg å kjøpe, sier Waag, som tidligere har anslått at hans plan vil medfører en besparing på 2,7 milliarder kroner i forhold til de planene som har ligget ute.

– Jeg mener planen oppfyller alle kravene man bør ha til jernbanen, og at hadde spart inn et år med stillstanden i prosjekteringen.

Nå har han fått laget 3D-grafikk som viser hans nye plan for jernbanen i Hamar mer detaljrikt, og fra en annen vinkel.

Sentralt i planen, den sirkelformede, nye stasjonen, med gresstak og park på taket for fuglene i reservatet, jernbaneperrong og buss- og taxistasjon.

– Jeg har foreslått å kalle den Østbanestasjonen i Hamar.

Hemmelighetsfull Eide

Lars Eide i Bane NOR ønsker ikke å forskuttere om Waags tanker blir en del av dobbeltsporplanene i Hamar:

– Vi har møter med mange interesserte vedrørende planlegging av nytt dobbeltspor gjennom Hamar, og vi vurderer alle innspill til planprogrammet som blir sendt oss.

– Etter planen har vi et stadfestet planprogram i slutten av februar.