Advarselen fra Hamars rådmann, Bjørn Gudbjørgsrud, kom i forbindelse med et stort seminar i Hamar rådhus, rettet mot kommuner, forskere, politikere, frivillig sektor og bedrifter i helsesektoren.

Ni ganger dyrere

Årsaken til at Gudbjørgsrud forventer en utgiftsboom er en forventet eldrebølge og stadig økte utgifter til driften av helse- og omsorgstjenestene.

– Prisen på varer og tjenester utvikler seg forskjellig. Innen post og tele er utgiftene ikke mye høyere i dag enn for 40 år siden, fordi man har fått til god innovasjon med mindre bemanning. Når det gjelder helse- og sosial så har man ikke klart å erstatte bemanning og arbeidsoppgaver med andre form for produksjon, altså teknologi. Man kommer aldri til å bytte ut helse- og omsorgsarbeiderne med roboter, men sannheten er at denne sektoren er i dag ni ganger så dyr å drive som i 1970. Det er en utvikling som rett og slett ikke kan fortsette. Hvis ikke kommer vi ikke til å ha råd til de tjenestene vi skal levere, sier Gudbjørgsrud.

Vil ha innovasjon

Helse- og omsorgssjef i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, sier at Hamar nå satser mer på innovasjon enn noensinne.

– Det er i kommunene at tjenestene produseres og leveres, og her må vi finne nye metoder og ny praksis rundt oppgavene som skal løses, vi må forbedre kvaliteten på tjenestene og gjerne kutte kostnader ved bruk av teknologi og det å legge bedre til rette for selvhjelp.

– Viktigheten av å ta i bruk ny teknologi har fått en bredere forståelse innenfor helse- og omsorgstjenestene i dag.

Men hun ser utfordringer:

– All innovasjon krever endringer. Og ikke alle takler endringer. Mange faller fra når man må ta små skritt mens det forventes raske resultater.