I første etasje på kjøpesenteret CC Hamar skal det under hele julehandelen stå et juletre med røde hjerter. På de røde hjertene står gaveønsker fra barn i regionen; barn i familier i svakere økonomi.

Fra rødt til grønt

En gutt på 11 år ønsker seg ri hockeykølle, en jente på 2 1/2 år ønsker seg lekekjøkken, en gutt på 8 år ønsker seg sparkesykkel, en jente på 7 år ønsker seg gitar til gitartimer og en gutt på 5 år ønsker seg Optimus Prime Transformers-figur ... Lista er lang.

De kundene som forbarmer seg over barna, tar med seg et eller flere hjerter, og handler inn gaveønsket og leverer gaven i resepsjonen på CC.

Det røde hjertet blir erstattet av et grønt hjerte: Et symbolsk takk fra Røde Kors og CC Hamar, og en takk fra barnet som får den akkurat den gaven det ønsker seg til jul.

 – Jeg leste for under et år siden om Røde Kors i Larvik som hadde gjort en tilsvarende aktivitet for barn i familier med svak økonomi, og tenkte at dette må vi få til på Hamar også, forteller senterleder Nina Utkilen.

Hun tok kontakt med Margrethe Nordby og Line Kristoffersen hos Hedmark Røde Kors, og de ble raskt med på ideen.

– Vi skal være bindeleddet mot dem som trenger hjelp, og vi har tatt kontakt med de vi samarbeider med i kommunen og andre hjelpeorganisasjoner for å finne fram til de som trenger hjelp til gaver: NAV, barnevern, krisesenter, Barnas Stasjon ...#8230; Vi får en direkte kontakt med dem som jobber med familiene, og distribuerer gavene vi får inn, sier Kristoffersen, og legger til:

– En god løsing, for det er tabubelagt og vanskelig å blottlegge at man ikke har mulighet til å gi barna julegaver.

De som har en vanskelig økonomi kan også ta direkte kontakt med Hedmark Røde Kors for å fremme ønsker.

Mer målrettet hjelp

Det har vært gaveinnsamling tidligere, blant annet til et julearrangement på Gregers, men da har man ikke basert innsamlingen på barnas faktiske ønsker.

– Resultatet har vært at vi har fått inn mange gaver som ikke har truffet barna. Vi satt for eksempel plutselig med mange gaver som passet jenter 10–12 år, når det største behovet kanskje var gutter på fem år. Nå vet vi faktisk hva barna ønsker seg, fordi det er de selv som har formidlet ønskene, sier Nordby.

– Nå er vi spente på hvor mange som er villige til å oppfylle disse ønskene som henger i juletreet. Mitt store ønske er at alle hjertene blir grønne før jul, sier Utkilen.

Man kan også vippse inn penger til aksjonen med nummeret 138096, og Røde Kors vil kjøpe inn gaver og støtte familier med svak økonomi.

Aksjonen avsluttes 17. desember:

– Ikke vent for lenge med å handle gaver. Vi trenger litt tid på oss å distribuere gavene, sier Margrethe Nordby.

Slik samler de inn

CC Hamar setter opp et juletre sentralt på kjøpesenteret ved informasjonen på senteret i 1 etasje.

Mellom 1. og 17. desember vil det henge ønsker på juletreet, som man kan plukke ned, kjøpe og levere i informasjonen på CC Hamar.

Ønskene fra barna blir formidlet gjennom hjelpeapparatet i kommunen, NAV og andre relevante aktører.

Mellom 18. desember og 22. desember, vil gavene bli distribuert tilbake til de som har kommet med ønsker.

Man kan også bidra ved å vippse valgfritt beløp til Hedmark Røde Kors, nummer: 138096.

Tiltaket er rettet mot barn under 18 år.