– Når vi skal gjennomføre restaureringsarbeidet, så blir det gjort med stor respekt for det arbeidet som ble utført under byggingen av dette instrumentet. Vi skal ikke fornye noe og det skal ikke ha en klang som et nytt flygel, men flygelet skal tilbakeføres til opprinnelig stand, sier Trond Hellstrøm fra Hellstrøm Flygel & Piano.

Fikk flygelet

Nærmest høytidsstemning da Hellstrøm kom opp fra Oslo og møtte representanter for Kirsten Flagstadmuseets Venneforening og Kirsten Flagstad Museum. For det var ikke hvilket som helst flygel som skulle hentes ut av museet og inn i en stor kassebil.

Det dreier seg om Kristen Flagstads private flygel, som ble hentet i Kristiansand i 2011. Et flygel fra mellomkrigstiden fra pianobyggeren Albert Fahr.

Historien er som følger: Antikvitetshandler Knut Bakke fikk via kontakter vite at noen satt på et av Flagstads flygler.

– En familie i Kristiansand satt på flygelet, tilbød seg å selge det for 8.000 kroner til museet. Akkurat på den tiden var det ikke budsjett til å foreta et slik kjøp, men det fikk vi ordnet likevel, sier Bakke og smiler.

Han tituleres av venneforeningen som «flygeldonor».

Tidligere museumsleder, Ragnhild Nyhus, vet mer om flygelhistorikken:

– Fylkesarkivaren der nede var med og pusse opp og utvide huset til Flagstad. Han fikk, som takk for arbeidet, tilbud om få Flagstads flygel. Og det var hans etterkommere vi fikk tilbudet fra.

Konsertlokale

Siden flygelet kom til Hamar har det stått på smia i museet. Og når den danske Flagstad-vennen Mogens Benthin døde i fjor, ga han rundt en million kroner i verdipapirer til museets venner.

Og det er en del av disse pengene som nå skal brukes på flygelet, og på omgivelsene det skal tilbake i.

– Flygelet skal settes tilbake i opprinnelig stand, og vi skal gjøre noe med rommet det står i, slik at det kan brukes til små intimkonserter, masterclasses eller at unge, lovende pianister som vil opp og fram kan få prøve å spille på det. Hensikten er at flygelet vil øke interessen for Flagstad og hennes liv, forteller Helene Nilsen i venneforeningen.

– Å ha et originalt Kirsten Flagstad-flygel er en gave i seg selv. Klarer vi å få det i spillbar stand, er det en enda større gave, sier museumsdirektør hos Hedmarksmuseet, Magne Rugsveen.

Hellstrøm tipper at han vil bruke fire-fem måneder på jobben. I mellomtiden skal det største rommet på smia gjøres om til et lite konsertlokale, med tiltak for å bedre akustikken i rommet.

– Hvordan er tilstanden på flygelet, Hellstrøm?

– Tilstanden er svært dårlig. Det er sprekkdannelser, ikke mulighet til stemmeholdbarhet og klangene kommer ikke fram med riktig pallet og spenst. Men kombinasjonen av kvalitet og affeksjonsverden gjør at det absolutt er verdt å gjøre en renovering.

Blant annet skal det installeres et eget klimaanlegg i flygelet som sørger for at omgivelsene, med lav luftfuktighet, ikke skader treverket i flygelet.

Når flygelet er tilbake på Hamar er jobben langt fra ferdig:

– Da skal det vokse seg inn i rommet. Det blir oppfølging og stemming; en prosess som kan ta to år.

I høst blir det åpningskonsert.

– Vi har spurt Hamars egen Fabrice Bligoud Vestad om han vil spille når flygelet igjen skal tas i bruk og lokalene åpnes. Han ble svært glad og takket ja med en gang, sier Helene Nilsen.