Slik vil de gjøre kommunens møte med skeive bedre

ØKT KOMPETANSE: Ane Hedvig Heidrunsdotter fra Likestillingssenteret mener økt kompetanse er viktig for å oppnå kjønn- og seksualitetsmangfold.

ØKT KOMPETANSE: Ane Hedvig Heidrunsdotter fra Likestillingssenteret mener økt kompetanse er viktig for å oppnå kjønn- og seksualitetsmangfold. Foto:

– Skeive folk må skissere hvordan de ønsker å bli møtt når de oppsøker kommunens tjenester, råder Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold fra Likestillingssenteret.

DEL

Representanter for helsetjenestene i kommunen satt i salen da man hadde fagdag for å øke kompetansen rundt seksuell helse, identitet og psykisk helse i møte med skeive ungdommer.

Ordfører Einar Busterud innledet møtet med å formidle et ønske om at fagfolk, aktivister og politikere heretter står sammen for at skeive skal bli mer likestilte.

– Det innspillet ble satt pris på. Viktige signaler å sende på en slik dag, sier rådgiver hos Likestillingssenteret, Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold, som var en av foredragsholderne på arrangementet.

– Hva må gjøres?

– I rapporten «Only gay in the village» så har man forsøkt å beskrive hvordan det er å være skeiv i tettsteder og småbyer som Hamar. Og det står klart for oss at man trenger tiltaksplaner. Rådet vårt er at man setter ned grupper med skeive folk slik at behovene som formidles kommer innenfra, sier Løvold.

Også daglig leder av Lilkestillingssenteret i Hamar, Goro Ree-Lindstad, brenner for kompetanseheving rundt kjønn- og seksualitetsmangfold i de kommunale tjenestene.

– Vi tenker ofte at alle er innenfor en norm. Vi glemmer at de kan være skeive eller ha funksjonsforstyrrelser. Vi må se hele mennesket uten fordommer, sier Ree-Lindstad, og tar et eksempel:

– La oss i at du er kvinne og kommer til legen og du sier du er gift, og legen svarer: «Hva heter mannen din?» Eller: «Hva jobber mannen din med?» Men, det trenger jo ikke å være en mann. Det er så bagatellmessing som at man stiller et mer åpent spørsmål til pasienten. Småting som kan være med på å gjøre det enklere å føle seg inkludert og ikke ekskludert.

– Hvordan er stoda i Hamar, tror du?

– I undersøkelsen «Skeiv i Helse-Norge» fra to år tilbake, hvor vi tittet på første- og andrelinjetjeneste i Hedmark og Oppland og så på kunnskapen i møte med de skeive, fant vi at forholdene kunne være bedre. Vi må få kunnskapen inn utdanningssystemer og kommunene må kontinuerlig sette søkelys, ha refleksjoner og bevissthet på dette området.

Fagdagen er en turné i Norge i regi av Likestillingssenteret i Steigen.

Artikkeltags