1,1 millioner kroner fra EU til Graminor

PENGER: Her foregår det observasjoner av rødkløver hos Graminor.

PENGER: Her foregår det observasjoner av rødkløver hos Graminor. Foto:

NHO kaller det «bedriftenes Champions League», EU-tildelingen som nå har gitt Hamar-bedriften 1,1 millioner kroner.

DEL

«Horisont 2020» er EUs program for å stimulere til forskning og innovasjon som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene.

– Programmet er «Champions League for bedriftene». Det er knyttet store summer, høy konkurranse og stor prestisje til dette programmet. I Innlandet viser oversikten at seks av sju bedrifter som har fått gjeve tildelinger denne gangen er fra Raufoss. Graminor på Hamar er eneste bedrift utenom Raufoss-bedriftene, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Graminor tildeles 1.147.033 kroner.

– Dette gleder vi oss over, samtidig som vi ønsker at flere bedrifter i Innlandet må etterstrebe å få tilgang til potten neste runde, sier Kristiansen.

– Det er høy konkurranse om Horisont-midlene, fordi programmet omfatter høye summer og gode samarbeidspartnere, samt stor prestisje. Får man tilslag på en søknad, har løsningen/produktet potensial til å tiltrekke seg større oppmerksomhet, ytterligere finansieringsmuligheter, og virkemidler. Som et resultat, gir det muligheter for å oppskalere og lansere produktet på et større marked. Prosjektene har som forutsetning at man samarbeider på tvers av landegrenser og kompetansemiljøer. Det gjør oss bedre rustet til å finne felles løsninger på framtidens utfordringer, sier Kristiansen.


Artikkeltags