Dette er den nye styrelederen i Sykehuset Innlandet

Toril B. Ressem er oppnevnt som ny styreleder i Sykehuset Innlandet. Torbjørn Almlid fra Hamar gjør comeback i Sykehuset Innlandet som nestleder. Fire av fem eieroppnevnte styremedlemmer er byttet ut.

DEL

Mandag ble det klart at Anne Enger trakk seg som styreleder i Sykehuset Innlandet på grunn av manglende tillit i Helse Sør-Øst. Hun hadde gitt uttrykk for at hun ville fortsette, men det var ikke aktuelt fra sykehuseier Helse Sør-Østs side. Også nestleder Tor E. Berge går ut av styret. Han ønsket ikke reoppnevning.

Helse Sør-Øst har på onsdagens styremøte oppnevnt Torill B. Ressem som ny styreleder i Sykehuset Innlandet med Torbjørn Almlid som nestleder. Innstillingen ble lagt fram i lukket styremøte av valgkomiteen, som har bestått av styreleder Svein I. Gjedrem, nestleder Anne Cathrine Frøstrup og ansattvalgt styremedlem Christian Grimsgaard.

Ressem er HR-direktør ved Rikshospitalet, og hun har fram til nå vært styreleder ved Sunnaas sykehus, der Hamar-rådmann Christl Kvam tar over som styreleder.

Almlid-comebacket

Torbjørn Almlid gjør altså comeback i Sykehuset Innlandet som nestleder i styret.

Den tidligere Norsk Tipping-direktøren var administrerende direktør i Sykehuset Innlandet fra 2003 til 2009.

Han har god erfaring med sykehusbygging, siden han fram til nå var styreleder i Vestre Viken. Almlid har nå fått avløsning i Vestre Viken, men han ledet foretaket fram til at byggingen av nytt sykehus i Drammen nå er godt i gang. Etter planen skal nytt hovedsykehus i Innlandet bygges når det nye sykehuset i Drammen står ferdig i 2024.

Anne Enger trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet

Også styremedlemmene Kaija Eide Drønen (rådmann i Stange) og Kjell-Petter Tønnessen (lege i Stange) er byttet ut. Det betyr at fire av fem eieroppnevnte styremedlemmer er byttet ut. Kun Daniel Haga fortsetter som eieroppnevnt representant i styret, Drønen og Tønnessen er byttet ut med Torunn Aas Taraldrud fra Gjøvik og Ivar Gladhaug, dekan ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Når det gjelder Gladhaugs inntreden sier Gjedrem at det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo.

Her er de nye styremedlemmene

Dette er de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuset Innlandet med funksjonstid fra 26. februar 2020 til februar 2022 (med styrehonorar i parentes):

Styreleder: Toril B. Ressem (263.000 kroner per år)

Nestleder: Torbjørn Almlid (184.000 kroner per år)

Styremedlem: Daniel Haga (134.000 kroner per år)

Styremedlem: Torunn Aas Taraldrud (134.000 kroner per år)

Styremedlem: Ivar Gladhaug (134.000 kroner per år)

Varamedlemmer får 5.170 kroner per møte ved oppmøte for fraværende styremedlem.

I helseforetakene i Helse Sør-Øst utbetales ikke styrehonorar til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak. Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.

Nytt styremedlem fra Hamar

Det har også vært endringer i styret i Helse Sør-Øst nylig. Det nye styret i Helse Sør-Øst ble oppnevnt i foretaksmøtet 20. januar og består av disse personene (med styrehonorar i parentes):

Styreleder: Svein I. Gjedrem (411.400 kroner per år)

Nestleder: Anne Cathrine Frøstrup (280390 kroner per år)

Styremedlem: Sigrun E. Vågeng (155.100 kroner per år)

Styremedlem: Bushra Ishaq (155.100 kroner per år)

Styremedlem: Einar Lunde (155.100 kroner per år)

Styremedlem: Vibeke Limi (155.100 kroner per år)

Styremedlem: Olaf Qvale Dobloug (155.100 kroner per år)

Sistnevnte er blant de nye medlemmene i Helse Sør-Øst-styret. Dobloug er fra Hamar, og han jobber nå i Forsvarsbygg. Da han presenterte seg i styremøtet, opplyste han at han tidligere har vært involvert både i byggingen av Mjøsbrua, Vikingskipet og Rena leir.

Fun fact: Visste du at styrelederen i Helse Sør-Øst, Svein I. Gjedrem (70), er tidligere fotballspiller på toppnivå. Den tidligere sentralbanksjefen spilte først for Viking og senere for Lyn. Han debuterte som Lyn-spiller i en kamp mot HamKam på Briskeby i Hamar 6. juni 1971, der resultatet ble 1–1.

Anne Enger ønsket å fortsette, men fikk beskjed om at det ikke var aktuelt

Artikkeltags