– Vi trenger sykehjemsplasser. Jeg begynner jo å bli gammel, sa Hamar-ordfører Einar Busterud med et smil. Han fikk ta det første spadetaket tirsdag før man nå går i gang med å bygge et nytt bygg som skal utvide Finsalsenteret med seks nye sykehjemsplasser.

Prisen for utvidelsen er på 29,5 millioner kroner. Det skal bygges et tilbygg på 433 kvadratmeter, og det er entreprenøren Hagen og Godager som skal stå for byggingen. Den starter nå og har som mål i være ferdig i november.

De seks nye plassene skal rette seg mot pasienter med kognitiv svikt og demens.

– Eldrebølgen kommer i Hamar i 2023/2024. Det vi utfordres på er å øke tilgjengeligheten på omsorgsboliger med heldøgns bemanning, og tjenester til mennesker med stort omsorgsbehov, sier leder for helse og omsorg i Hamar, Vigdis Galaaen.