Her kan Busterud se for seg sykehus

Hamar-ordfører Einar Busterud ved Vikingskipet.

Hamar-ordfører Einar Busterud ved Vikingskipet. Foto:

Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) snakker om mulige sykehustomter i byen, men sier Hamar kommune og støttespillere forholder seg rolig i sykehussaken.

DEL

Sola skinner over Hamar tirsdag. Mandag kulminerte dramatiske dager i sykehussaken med at Anne Enger for siste gang ledet et styremøte i Sykehuset Innlandet i Brumunddal. Flere kommentatorer i mediene peker nå på at et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua er på vaklende grunn, og at Hamar for alvor seiler opp som et sted for plassering. OA-redaktør Erik Sønstelie skrev blant annet mandag at «Hamar har siden vedtaket i fjor fortsatt å jobbe målbevisst for å posisjonere seg i forhold til hovedsykehuset» og GD skriver på lederplass at avisen tror at «exit Enger trolig blir exit Moelv.»

Helseminister Bent Høie har på sin side gjentatt at Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua.

Hamar-ordfører Einar Busterud ankommer parkeringsplassen ved Vikingskipet på sykkel, og hevder på sin side til Ringsaker Blad at Hamar sitter relativt stille i båten i sykehussaken.

– Jobber du eller andre for Hamar mot Helse Sør-Øst nå?

– Vi sitter forholdsvis rolig, og ser på hva Helse Sør-Øst gjør. Vi jobber ikke mot noen. Vi får vente til høringen for neste fase i utredningene kommer, men vi ser selvsagt på hvilke muligheter vi har for å kunne tilby ei god sykehustomt, svarer Busterud.

– Vikingskipet og Espern

Og området ved Vikingskipet er et sted ordføreren ser for seg at det kan bli bygget et sentrumsnært sykehus. Espern er et annet aktuelt område.

– Vi vet at ved Vikingskipet er det plass til sykehus, kanskje også jernbanestasjon. På Espern er det også plass til sykehus, sier han.

Busterud opplyser at kommunestyret i Hamar på nytt skal ta stilling til hvilken jernbanetrasé de vil ha, i slutten av mai i år. Tidsgangen i prosessen videre er usikker, og Bane Nor har allerede levert innsigelser til Fylkesmannen mot trase i øst.

– Vil det ikke være et problem at dette er områder som er båndlagt i påvente av et vedtak om hvilken jernbanetrasé det blir gjennom Hamar?

– Det vil selvsagt være problematisk, men det må vi løse, svarer Hamar-ordføreren.

Hamar-ordfører Einar Busterud ved Vikingskipet.

Hamar-ordfører Einar Busterud ved Vikingskipet. Foto:

– Det må være geografisk avstand

Busterud mener videre at diskusjonen i for stor grad blir preget av hvor det nye Mjøssykehuset skal ligge, og at det ofte blir glemt at det er vedtatt at det skal være tre sykehus. I tillegg til Mjøssykehuset, som kan få 250 000 innbyggere i sitt opptaksområde, er det lagt opp til et akuttsykehus nummer to med et opptaksområde på 90 000 innbyggere, og et tredje sykehus for planlagt behandling.

Vangsokningen Busterud er ganske sikker på at det fortsatt blir virksomhet i sykehuset på Gjøvik.

– Det er nok det eneste sykehuset det garantert blir virksomhet på. Det bor mye folk på Toten og Hadeland, og det har den beste bygningskroppen, sier han, og argumenterer for at Hamar geografisk har en gunstig plassering i forhold til de andre sykehusbyene.

– Hvor finner man to sykehusplasseringer som har minimum 90 000 i sitt opptaksområde, og som ligger slik til at de ikke griper inn i hverandres opptaksområde? undrer Busterud, og fortsetter:

– Det kan ikke være et sykehus i Moelv, som skal ta opp 250 000 pasienter, og et sykehus på Gjøvik, som skal ta opp 90 000 pasienter, under tjue kilometer unna hverandre. Det må være geografisk avstand. Vi kan ikke legge sykehusene ved Mjøsbrua, på Gjøvik og på Lillehammer, og dermed samle alle sykehusene i et område like stort som Danmark langs ei stripe ved Mjøsa. Det er direkte urasjonelt. Det er ikke ett sykehus som er vedtatt, men tre, og det må folk ta inn over seg, argumenterer Hamar-ordføreren.

Anne Enger ønsket å fortsette, men fikk beskjed om at det ikke var aktuelt

– Ikke penger

– Hva med Elverum?

– Elverums problem er at sykehuset på Tynset skal bestå, og det at Kongsvinger har gått til Ahus, har redusert deres rekrutteringsområde. Det er nå på 45 000, mens utredningen sier at akuttsykehuset skal ha 90 000, svarer Busterud.

Han opplyser at det nåværende sykehuset i Hamar er i såpass dårlig forfatning, at det ikke anses som aktuelt å bruke i en ny sykehusstruktur.

– Er ikke det et problem for Hamar, dersom byen også skal være aktuell for det andre akuttsykehuset?

– Det er en utfordring, og det er ikke penger til å bygge et nytt komplett sykehus, og et nytt akuttsykehus. Det komplette sykehuset ved Mjøsbrua som Sykehuset Innlandet vedtok, er det heller ikke penger til å bygge. Det er derfor det har dukket opp tre sykehus, det er billigere å pusse opp noe, enn å bygge alt nytt, svarer Busterud.

– Og det betyr, slik Hamar ser det, at det nye store sykehuset bør ligge i Hamar?

– Det er det Helse Sør-Øst skal finne ut av. Vi ønsker et best mulig sykehus, og ett best mulig sykehus får man der rekrutteringen er best, kommunikasjonene best og befolkningsgrunnlaget størst. Vi må nå forholde oss til planen som Helse Sør-Øst faktisk følger. Punkt en, det er vedtatt tre sykehus. Og punkt to, er hvor de bør ligge. Det svarer den neste utredningen på, svarer Busterud.

Hamar-ordfører Einar Busterud ved Vikingskipet.

Hamar-ordfører Einar Busterud ved Vikingskipet. Foto:

– Ikke politiske hestehandler

BBL-politikeren mener det utover økonomi også er andre årsaker til at Helse Sør-Øst gikk inn for en løsning med tre sykehus, og viser til coronaviruset som nå sprer frykt i verden.

– Smittefare er nok en av grunnene til at Helse Sør-Øst vil ha tre sykehus. Har du bare et sykehus, så sitter du dårlig i det med tanke på smitte. Geografi og kommunikasjoner er to andre grunner, mener Busterud.

– Fram til Helse Sør-Øst skal peke på lokalisering i juni, hvordan tror du denne saken vil utarte, vil det være mye bråk og folk med forskjellige interesser som jobber for sin sak?

– Det vil sikkert være mange som jobber på forskjellige kanter og allianser, men uansett løsning, så håper jeg at det vil være faglige argumenter som avgjør saken, og ikke politiske hestehandler. Vedtaket som er gjort i Sykehuset Innlandet framstår mer og mer som et rent politisk vedtak. Innlandet Aps argumentasjon mot et sykehus på Hamar bekrefter akkurat det, svarer Busterud.

– Pasientorganisasjonene har pekt på at de ønsker et nytt sykehus ved Mjøsbrua, hvor spesialiserte helsetjenester samles?

– Igjen, Helse Sør-Øst har vedtatt tre sykehus. Det er ikke penger til å bygge et kjempesvært sykehus ved Mjøsbrua og stenge ned fire andre sykehus, avslutter Hamar-ordføreren.

Artikkeltags