Jordverndebatt under Blæstaddagen

MAT: Grillkokk Bent Roger Hegg, som til daglig arbeider på Hedmarken landbrukskontor, bød på helgrillet lam. Det blir det også i år.

MAT: Grillkokk Bent Roger Hegg, som til daglig arbeider på Hedmarken landbrukskontor, bød på helgrillet lam. Det blir det også i år.

Artikkelen er over 1 år gammel

Neste torsdag så avvikles Blæastaddagen. Her kan det bli frisk debatt om jordvern.

DEL

Torsdag 6. juni avvikles det tradisjonsrike arrangementet, Blæstaddagen. For åttende gang inviteres alle til å bli kjent med Blæstad, bønder og landbruksnæringen.

Foruten stands og hygge, blir det i år søkelys på jordvern. Det blir en jordvernebatt hvor blant annet ordførerne i Hamar, Ringsaker og Løten vil delta. I tillegg til Jordvernalliansen i Hedmark.

Blæstaddagen begynner å bli et tradisjonsrikt arrangement. For åttende gang inviteres publikum inn på tunet på Blæstad for å bli nærmere kjent med fagmiljøene og kompetansen som vokser og utvikler seg her.

Virksomhetene som holder hus på Blæstad er arrangører: Høgskolen i Innlandet studiested Blæstad, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Hedmarken landbrukskontor, Hedmark Bondelag og Hedemarken Regnskap.

Arrangementet er myntet både på folk på Hedmarken som vil bli nærmere kjent med Blæstad, og på bønder og andre med tilknytning til landbruksnæringa. For jordbruket er det høyaktuelle temaet de store klimaproblemene, både i form av for mye nedbør og i form av tørke.

Atle Hauge fra NIBIO tar for seg behov for drenering og vanning i et endret klima under Blæstaddagens fagforedrag.

ets brede tema som er rettet mot alle som bor på Hedmarken er jordvern. Matjorda er grunnlaget for alt jordbruk, og i Norge har vi kun 3 prosent dyrket mark. 
Jordvern er stadig høyaktuelt i Hamar og nabokommunene, med diverse utspill om «trangboddhet» i Hamar, og med nabokommuner som vil bruke dyrket mark for å konkurrere om nye innbyggere og næringsetableringer.

Dobbeltsporet jernbane og E6-utbygging tar store mengder dyrket mark på Hedmarken. Det innskjerpede nasjonale jordvernmålet burde borge for en svært restriktiv jordvernpolitikk på Hedmarken. Stortinget har med jordvernmålet strammet inn jordvernpolitikken fra maksimal årlig omdisponering på 6000 dekar, til maksimalt 4000 dekar. Omdisponeringen skal med andre ord ned med så mye som en tredel.  Dette fordrer en strengere praksis i norske kommuner enn tidligere, blant annet ved å la være å legge boligområder og næringsarealer på dyrket mark.

I jordverndebatten på Blæstaddagen deltar følgende:

  • Einar Busterud, BBL, Hamar, ordfører
  • Anita Ihle Steen, Ap, Ringsaker, ordfører
  • Nils A Røhne, Ap, Stange, ordfører
  • Marte Larsen Tønseth, Sp, Løten, ordførerkandidat
  • Truls Gihlemoen, Frp, Stange
  • Lars Opsal jr, Jordvernalliansen i Hedmark, talsperson

Debatten ledes av HAs sjefredaktør Carsten Bleness.

På Blæstaddagen markeres også et jubileum: Det er nå ti år siden Landbrukssenteret Blæstad ble åpnet. Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Hedmarken landbrukskontor, Hedmark Bondelag, Høgskolen i Innlandet, Landkreditt, Hedemarken Regnskap og Vang Almenning ser stor nytte i å holde til under samme tak, og vil derfor markere dette jubileet.

Videre skal SpareBank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag dele ut sin felles innovasjonspris denne dagen. Prisen er myntet på studenter og skoleelever som har utviklet ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.

Artikkeltags