Her skal framtidens mest miljøvennlige boliger bygges

Klarer man å bygge et boligfellesskap i Ridabu der beboerne har halvparten så mye utslipp som resten Hamar? Katrine Aalstad og Nordbolig forsøker.

DEL

– Målet er at de som bor her skal ha minst 50 prosent lavere utslipp enn de som bor i Hamar kommune, hvor snittet ligger på 9,2 tonn i året. Beboerne skal være selvforsynte med energi og grønnsaker, frukt og proteiner, sier Katrine Aalstad.

– Sunt bomiljø

Det kan bli den mest miljøvennlige boformen man har sett i Norge.

Langs en bergknaus og på en tidligere frøplantasje på Møystad gård håper Aalstad, sammen med boligprodusenten Nordbolig, å bygge et helt spesielt seniorkollektiv med åtte leiligheter og ti familieboliger under navnet Møystad Gård Økotun. Her skal det også bygges et fellesfjøs, felles mathager og andre fellesskapsløsninger.

Aalstad driver ikke bare gården. Hun er ivrig miljøforkjemper.

Slik fikk hun ideen:

– Jeg så at hvis vi skulle ha et bærekraftig landbruk så krever det flere hender og mindre maskiner. Og da må man gjøre noe med eierforholdet, for det er begrenset hvor mye man kan drive manuelt med to voksne på 220 mål dyrka mark. Men, med mer oppdeling så får vi til en mer økologisk bærekraftig produksjon. Og vi får en kortere verdikjede for mat. Noe som er helt nødvendig for å redusere klimagassutslippene, forteller Aalstad.

Om man tar hensyn til produksjon, transport og kunstgjødsel, så står mat for minst 40 prosent av klimagassutslippene globalt.

– Vi må produsere mer mat lokalt og på en måte som belaster miljøet mindre. Og de som vokser opp nå ønsker å jobbe og bo på en måte som utgjør en forskjell.

MILJØ: Katrine Aalstad driver Møystad gård og er opptatt av mijøet.

MILJØ: Katrine Aalstad driver Møystad gård og er opptatt av mijøet. Foto:

Nordbolig så mulighet til å drive med innovasjon for det grønne skiftet og kontaktet Aalstad. De tente på ideen og bruker prosjektet til å skaffe seg verdifull kompetanse om bærekraftige boformer:

– En vinn-vinn-løsning. Vi er overbevist om at framtidens boligkjøpere er ute etter noe mer enn et tak over hodet, og vi ser mulighetene i å revitaliserte nedlagte gårdsbruk ute i distriktene framfor at disse arealene ligger brakk, sier Trond Olav Horten, daglig leder i Beias-gruppen.

De eier blant annet boligprodusenten Nordbolig.

– Det er ikke bare miljøvern vi skal løfte. Vi håper å lage et sunt og godt bomiljø for dem som velger å bo her. Og vi skal bygge noe som fungerer, sier eiendomsutvikler i Nordbolig, Terje Hubred.

– Må passe alle

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Et forskerteam fra NTNU skal se på de lokale utslippskildene, og bistå i hvordan man kan legge til rette, gjennom utforming av fellesarealer og løsninger, hvordan man får et lavest mulig utslipp fra Møystad Gård Økotun.

Alt skal gjennomgås med et søkelys på miljøet, fra arkitekturvalg til avfallshåndtering, energibruk og delingsløsninger.

Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– Det kan bli et flaggskip rundt miljøvern?

– Målet er at dette ikke skal være en engangsforeteelse. Dette skal bli et konsept som kan kopieres til andre steder, sier Horten.

Prosjektet har blitt annonsert, og Alstad forteller om en overraskende stor interesse:

– Vi har i dag rundt 20 interessenter fra hele landet, og det ringer folk nesten daglig, sier Aalstad.

Hele prosjektet skal presenteres på et åpent møte på ByLab i Hamar 9. mai. Hit kommer også representanter fra NTNU.

– Det blir viktig å lytte til de som kommer og de som viser interesserte. Det er som tross alt de som skal bo der og de skal få være med på å peke på hvordan de vil ha det.

Aalstad er opptatt av at prosjektet må treffe bredt:

– Hvis vi skal gjøre en forskjell for klimaet, så må vi bygge dette på en måte som passer alle.

Artikkeltags