Nå kan det være slutt for sykehuset i Hamar

PAUSE: Sven Gjedrem (til høyre) og resten av styret i ei pause. Under møtet var det ikke lofv å ta bilder. Foto: Randi Undseth

PAUSE: Sven Gjedrem (til høyre) og resten av styret i ei pause. Under møtet var det ikke lofv å ta bilder. Foto: Randi Undseth

Av

Styret i Helse Sør-Øst vedtok enstemmig at det skal bygges et nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua og et elektivt sykehus på Gjøvik. Så vil kampen stå mellom Elverum og Lillehammer om hvem som skal få det andre akuttsykehuset.

DEL

 Denne saken har versert så lenge, nå kan vi ikke ha seminar lenger, nå må vi sette ned noen gjerdestolper for å komme videre, sa styreleder Svein Gjedrem da han oppsummerte diskusjonen.

– Og saken er så stor og har så store økonomiske konsekvenser at den må løftes opp på høyeste politiske nivå. Saken oversendes helseminister Bent Høie så snart det lar se gjøre, sier Gjedrem.

I rammene fra Helse Sør-Øst ligger også at Hamar sykehus, Sanderud og Reinsvoll legges ned.

– Spesiell funksjonsfordeling

Administrerende direktør Cathrine Lofthus presiserte at Helse Sør-Øst hadde ansvar for gode helsetjenester til hele befolkningen i et grisgrendt fylke, og at det også måtte gjøres en stor jobb med å utvikle gode prehospitale tjenester og utvikle distriktsmedisinske sentra slik at befolkningen slipper å reise lange veger for få utført helsetjenester.

Lofthus undret seg også over funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Innlandet som er slik at ingen sykehus er komplette. Dermed må pasientene fraktes rundt.

– Ingen av sykehusene kan gi et komplett tilbud. Funksjonsfordelingen en spesiell, vi finner ikke noe liknende andre Det er nødvendig å gjøre endringer for å oppnå gode pasientforløp. Vårt ansvar er å sørge for en dreining fra nåværende struktur. Vi må også følge nasjonal helseplan som anbefaler at somatikk, psykiatri og rusbehandling samles. Slik må det også være for Sykehuset Innlandet.

Både Lofthus og Gjedrem syntes også at prosessen i Sykehuset Innlandet hadde begynt i feil endle: Først bestemmer kan hvor sykehuset skal ligge, så finner en ut hva det skal fylles med.

– Det er alltid lurt å begynne med å bestemme hvilken funksjoner en skal dekke før en bestemmer hvilke bygge en skal putte det inn i, sa Lofthus.

– Mer enn stort nok

Fagfolk i Innlandet har hele tiden presisert viktigheten av at alt må samles for at pasientgrunnlaget skal bli stort nok og legene få god nok trening. Det var ikke Lofthus enig i.

– I Helse Sør-Øst vil det bare være Ahus som har flere pasienter enn Mjøssykehuset alene. Det vil for eksempel bli mye større enn det nye sykehuset som skal bygges i Drammen, sa Lofthus.

Hun argumenterte med at det i tillegg til Mjøssykehuset skal være ett akuttsykehus til, mest sannsynlig i Elverum eller på Lillehammer, både for å unngå stordriftsulemper og av hensyn til avstand for pasienter og pårørende.

Avklares raskt

Styret i Helse Sør-Øst er bekymret for økonomien i Sykehuset Innlandet, og om den er sterk nok til å tåle en investering på drøye 8 milliarder kroner i et nytt Mjøssykehus.

– Den beste måten vi kan hjelpe Sykehuset Innlandet til å få orden på økonomien er å få en rask avgjørelse om hvilke sykehus som skal leve videre og hvilke som kan legges ned, så kan driften dreies mot disse sykehusene, sa Lofthus.

Men det blir det altså opp til Bent Høie å bestemme.

Artikkeltags