Nå skal politi og vektere samarbeide mer

SAMARBEID: Næringslivskontakt hos Innlandet Politidistrikt, Lene Espelund, politimester Johan Brekke, Espen Jægersborg fra Manngard Vakt & Sikkerhet og NHO Innlandets regiondirektør, Jon Kristiansen er glade for at samarbeidsavtalen er signert.

SAMARBEID: Næringslivskontakt hos Innlandet Politidistrikt, Lene Espelund, politimester Johan Brekke, Espen Jægersborg fra Manngard Vakt & Sikkerhet og NHO Innlandets regiondirektør, Jon Kristiansen er glade for at samarbeidsavtalen er signert. Foto:

Kursing, fellesøvelser og informasjonsutveksling. Politiet i Innlandet og vekterbransjen har nå formalisert at de skal samarbeide mer.

DEL

– Samfunnsoppdraget til politiet er stort og på mange områder kan vekterselskapene utfylle oss eller gjøre oppgaver for oss. De avverger og forebygger kriminalitet, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt.

– Vekterbransjen er stor, det er mange vektere der ute, så de er verdifulle for politiet.

– Hva går avtalen konkret ut på?

– En får en forutsigbarhet i hva vi kan vente å få fra vekterbransjen, og de får en forutsigbarhet i forholdt til hvilke ressurser de skal få av oss. Vi får en god dialog og vi får kjennskap til hverandres regelverk. Og den innebærer at vi kan gjennomføre øvelser sammen, styrke hverandres kompetanse og utveksle informasjon.

Fem vekterselskap i Innlandet har nå knyttet formelle samarbeidsavtaler med Innlandet Politidistrikt, blant annet Manngard Vakt & Sikkerhet fra Trysil:

– Vi har samarbeidet med vekterne i Trysil lenge, sier Brekke.

Espen Jægersborg fra Manngard Vakt & Sikkerhet mener avtalen er historisk:

– At vi samarbeider er ikke noe nytt, men denne avtalen viser tillit mellom politiet og vekterbransjen. Det betyr mye å få dette samarbeidet formalisert, sier Jægersborg.

Han har jobbet som vekter på utesteder i Trysilfjellet i snart 15 år, i Hafslund, Nokas og andre selskaper før han startet eget selskap i 2012. På vinteren er Manngard 25 ansatte som jobber på de fleste utestedene og hotellene.

– Vi har fra før av et godt samarbeid med politiet og aktøren Skistar, forteller Jægersborg.

– Hvordan arter samarbeidet med politiet seg i hverdagen?

– Vi har informasjonsmøter med politiet og alle aktørene på fjellet både før og etter jul og påske, og vi blir enige hvordan vi sammen skal komme oss gjennom høysesongene. Når vi er ferdige så evaluerer vi og ser hva vi kunne ha gjort annerledes. I tillegg har vi hyppige møter for at politiet og vi skal bli kjent med hverandres nyansettelser, sier Jægersborg.

Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet er glade for at avtalen nå er signert. NHO sentralt siden januar har ivret for å få til lokale forpliktende samarbeidsavtaler mellom politiet og vekterbransjen.

– En milepæl. Dette viser at vi samarbeider godt regionalt, og for bransjen er dette en veldig anerkjennelse, og det viser et godt tillitsforhold. Samtidig stiller avtalen forventninger til vekterbransjen, sier Kristiansen og fortsetter:

– Denne avtalen betyr ikke at vekterne overtar politimyndighet, men det er like mange vektere som det er politifolk i Norge. Det å kunne bruke ressursen best mulig er til gagns for samfunnet.

Artikkeltags