Mari (18) tok imot milliongave: – Pengene skal glede barn og unge

MILLIONSMIL: Fylkesleder Mari Strugstad Qviller fra Elverum er utrolig glad for at Hedmark Natur og Ungdom og Oppland Natur og Ungdom har fått en million fylkeskommunale kroner. Her sammen med fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) fra Hedmark og fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) fra Oppland. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

MILLIONSMIL: Fylkesleder Mari Strugstad Qviller fra Elverum er utrolig glad for at Hedmark Natur og Ungdom og Oppland Natur og Ungdom har fått en million fylkeskommunale kroner. Her sammen med fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) fra Hedmark og fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) fra Oppland. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

På vegne av Natur og Ungdom i Innlandet mottok Mari Strugstad Qviller (18) en sjekk på en million kroner fra Eidsiva Energi, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune.

DEL

Avviklingen av Energiråd Innlandet har frigjort midler, en million kroner, som eierne Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Eidsiva Energi har besluttet å gi til Natur og Ungdom i Hedmark og Oppland.

Overveldet fylkesleder

Gaven ble overrakt i forbindelse med torsdagens møte i arbeidsutvalget i Innlandet fylkeskommune, som ble avholdt i Mjøstårnet i Brumunddal.

Mari Strugstad Qviller fra Elverum er fylkesleder i Hedmark Natur og Ungdom, og hun er overveldet over den store gaven, som Hedmark Natur og Ungdom og Oppland Natur og Ungdom i utgangspunktet skal dele.

– Men i løpet av høsten slår vi oss sammen til Innlandet Natur og Ungdom, noe som betyr at vi skal bruke pengene på felles aktiviteter til glede for barn og ungdom i Innlandet, sier hun.

– Vi setter stor pris på pengene og vet at de kommer til å føre til mye og økt aktivitet for en stor gruppe ungdom i alle aldersgrupper. Klimautfordringer er den viktigste saken for framtida, og vi er svært takknemlige for at vi nå får muligheten til å bidra i enda større grad til at dette settes på dagsordenen, sier hun.

Ville prioritere barn og unge

Da Energiråd Innlandet ble avviklet i 2018 anbefalte styret at de resterende midlene skulle gå til et formål som støtter opp under selskapets vedtekter om å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Eierne ønsket at målgruppen skulle være barn og unge.

Natur og Ungdom ble valgt ut som mottaker blant annet fordi organisasjonen er drevet av ungdom, og at tildeling til denne organisasjonen gir størst sannsynlighet for å nå flest mulig ungdommer i hele Innlandet med et budskap og konkrete aktiviteter.

– Særlig det siste året har vi sett et voksende klimaengasjement blant ungdom, blant annet gjennom de mange klimastreikene. Vi tar ungdom på alvor, og ønsker å vise støtte til det viktige arbeidet de gjør, sier fylkesordføreren i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap).

Krav til pengegaven

Hagen legger til at både Hedmark og Oppland har stort fokus på det grønne skiftet, bærekraft og miljø.

– Vi valgte Natur og Ungdom fordi de har mange aktive lokallag, og vi sikrer dermed at det blir jobbet med kunnskap og informasjon for mange ungdommer i hele Innlandet, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) i Hedmark.

Giverne har satt noen krav til hvordan pengene skal brukes, blant annet skal de brukes på videreutvikling av minimum to innlandsseminarer, ett i Hedmark og ett i Oppland. Det skal inviteres bredt til disse seminarene slik at flest mulig ungdommer har anledning til å delta.

Giverne forventer også at midlene brukes på å styrke aktivt arbeid i eksisterende og nye lokallag. Dessuten ønsker giverne at Natur og Ungdom jobber med å spre informasjon og engasjement rundt aktiviteter de setter i gang.

Artikkeltags