Kristin Børresen inn i Bioteknologirådet

INN I RÅD: Kristin Børresen er nå et av 15 medlemmer i Bioteknologirådet.

INN I RÅD: Kristin Børresen er nå et av 15 medlemmer i Bioteknologirådet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Graminors administrerende direktør, Kristin Børresen, har hatt sitt første møte som medlem av Bioteknologirådet.

DEL

Et nytt bioteknologiråd ble i vår oppnevnt i statsråd, og her ble Kristin Børresen presentert som et av medlemmene.

– Rom for meninger

– Jeg er selvfølgelig beæret over å ha blitt utnevnt og nå å være en del av rådet og føler samtidig på ansvaret som følger med denne utnevnelsen. Rådet berører et enormt fagfelt og tar for seg mange viktige samfunnsspørsmål, sier Børresen.

Hun var nylig med i det nye rådets første møte:

– Jeg følte at det var rom for å ytre meninger, selv om medlemmene hadde forskjellig bakgrunn og ståsted. Det ble veldig gode diskusjoner.

Det nåværende Bioteknologirådet er oppnevnt for en fireårsperiode og har 15 medlemmer og fem varamedlemmer.

11 kvinner og 9 menn.

Professor Ole Frithjof Norheim er utnevnt som leder.

– Overvekt av kvinner?

– Det tenkte jeg ikke på. Jeg var mer opptatt av at de rundt meg var svært dyktige og tok det ansvaret ved å sitte i rådet på største alvor. For det er ikke enkle saker vi diskuterer.

– Hva føler du at du kan bidra med inn i rådet?

– Mye som tas opp handler nok om humanmedisin, men i Graminor og i Heidner-klyngen jobber vi med genteknologi rundt planter og dyr. Det behøves nok å tilføre kunnskap rundt avlsarbeidet når nye lover skal lages på bioteknologifeltet, sier Børresen.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og som gir råd, skaper debatt og informerer om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Foruten dette skal rådet bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Fra Statsministerens kontor heter det:

Ved oppnevning av nytt råd har det vært viktig å gi rådet en sterk profil knyttet til etikk, filosofi, samfunnsvitenskap og juss. Det har også vært viktig å sikre bredde med tanke på livssyn, kulturbakgrunn, bioteknologi/medisin, genteknologi og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål.

Rådet skal dekke et bredt fagfelt. Det har derfor vært viktig å velge ut personer som har kompetanse på flere områder, men som også evner å reflektere utenfor eget kompetanseområde.

Bioteknologirådet het Bioteknologinemnda fram til 2014 og ble første gang oppnevnt av regjeringen i 1991.

Medlemmene

Her er rådet som skal sitte fram til 1. mai 2023:

Leder:
Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen

Nestleder:
Førsteamanuensis Kristin Solum Steinsbekk, Trondheim

Øvrige medlemmer:
Professor Trine Hvoslef-Eide, Ås
Direktør Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
Avdelingsleder Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn
Professor Benedicte Paus, Oslo
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Bryne
Professor Raino Sverre Egil Malnes, Oslo
Spesialrådgiver Bente Sandvig, Bærum
Forsker Morten Magelssen, Oslo
Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo
Administrerende direktør Kristin Børresen, Stange
Forsker Ishaq Bushra, Oslo
Professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer:
Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
Genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
Førsteamanuensis Jakob Elster, Oslo
Professor Trygve Brautaset, Trondheim
Lege Ishita Barua, Oslo

Artikkeltags