Over 100 kriminalitetsofre har fått hjelp på Hamar

KAKEFEST: Ane Bræin Aas fra forebyggende enhet i Innlandet Politidistrikt samme med rådgiver Hege Folstad Hansen og fagleder Anastasia Pettersen ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

KAKEFEST: Ane Bræin Aas fra forebyggende enhet i Innlandet Politidistrikt samme med rådgiver Hege Folstad Hansen og fagleder Anastasia Pettersen ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Støttesenter for kriminalitetsutsatte er blitt et år. Over 100 har fått hjelp på senteret i Parkgata 54 i Hamar.

DEL

For et år siden ble dørene åpnet til det nye senteret, som har som mål å gi veileding og støtte til ofre for seksuallovbrudd, vold og krenkelse av personlig frihet mens politiet etterforsker sakene deres.

– Viktig tilbud

Under bursdagsfeiringen mandag ble klart at det nye tilbudet er blitt tatt i bruk.

For i november rundet senteret over 100 saker, saker som omhandler mennesker fra hele Innlandet, hvorav hele 25 prosent er henvist fra politidistriktet i Hamar.

– Dette har vært et viktig tilbud å få på plass for oss i politiet; en bevisst satsing fra Politidirektoratet som har blitt fulgt opp av oss i Innlandet, sier politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke.

– Hovedoppgaven til politiet er å etterforske straffbare forhold og ta gjerningsmennene, men samtidig er det jo viktig å ta vare på ofrene for kriminaliteten. De må følges opp og man må gi de tryggheten mens etterforskningen og straffesaken pågår. Gjør man ikke det så er sjansen mye større for at man opplever at motet glipper og at ofrene ikke vil bidra inn i saken.

– Samtidig er jo en tettere oppfølging en solid støtte for dem som er utsatt noe kriminelt, sier Brekke.

Han troppet ikke bare opp med blomster på bursdagen. Med seg hadde han Hamar-rådmann Bjørn Gudbjørgsrud til senterets kontor i Parkgata. Som representant for vertskommunen hadde rådmannen med seg en samarbeidsavtale til bursdagsfesten som skulle høytidelig signeres:

– Dette er en nyvinning i porteføljen til politiet, og for at dette skal fungere bra så må kommunen og politiet samarbeide. Derfor bidrar vi med et årsverk ekstra til støttesenteret fra 14. januar, sier Hamar-rådmannen.

AVTALE: Hamar-rådmann Bjørn Gudbjørgsrud vil ha mer samarbeid med Innlandet Politidistrikt og politimester Johan Brekke.

AVTALE: Hamar-rådmann Bjørn Gudbjørgsrud vil ha mer samarbeid med Innlandet Politidistrikt og politimester Johan Brekke. Foto:

Dermed blir det fire ansatte ved senteret neste år. Noe fagleder Anastasia Pettersen gleder seg stort over:

– Vi gir oss ikke. Dette tilbudet har kommet for å bli, sier Pettersen.

Hun ga et bilde på hvem som er brukerne av det nye senteret:

– De fleste er unge mennesker, i tenårene og i 20-årene. Og mennesker i 40-årene.

– Ikke skummelt

Med seg hadde Pettersen to sitater fra brukere. Den første fra en kvinne i 40-årene:

«Den samtalen vi hadde setter jeg stor pris på! Du spurte meg om hvordan jeg har det – og det var første gang på lenge jeg tenkte på seg selv, og ikke på andre».

Den andre fra en kvinne i 50-årene:

«Jeg føler at det har gått bedre med meg, for jeg har et sted jeg kan komme til».

– Mange gruer seg til å komme hit. Jeg sender ut SMSer, og heldigvis så har samtlige valgt å møte opp. Så viser det seg at de blir positivt overrasket over hjelpetilbudet, at det er hyggelig, at det ikke skjer noe skummelt og at det hjelper å snakke med oss. Det viser at vi har truffet med tilbudet, sier Pettersen.

– Og ambisjonen videre?

– Støttesenteret i Trøndelag har eksistert i ti år. Der har man nå endelig nådd milepælen med 300 saker årlig. Vi håper å være der neste år.

Artikkeltags