– Dette er vel den største innbyggerveksten vi i Hamar har hatt i nyere tid. Og det er gledelig at hele regionen gjør det bra; at ikke veksten i Hamar kommer på bekostning av nabokommunene, sier Hamar-ordfører Einar Busterud til Hamar Dagblad.

For det vokser overalt på Hedmarken. For mens Hamar vokste med 1,6 prosent, så viste tallene fra SSB at Stange vokste med 1 prosent, Ringsaker med 0,7 prosent og Løten med 0,6 prosent. Samlet gir det en vekst på 1,1 prosent.

Busterud gleder seg over tallene, men mener at Hamar ikke bør vokse fortere enn i dag.

– Vi ønsker ikke at veksten skal gå for fort. En vekst på over to prosent fører til at man må gjøre en masse ekstraordinære tiltak på kommuneinfrastrukturen. Likevel: Vi regner med at veksten vil ligge høyt også de neste årene; årlig rundt 1,5 prosent. 00

Økt boligbygging og satsing på næringsutvikling ble trukket fram som viktige satsinger da Formannskapet i Hamar nylig behandlet strategien for handlings- og økonomiplanarbeidet i neste fireårsperiode.

– Utfordringen vår er at vi har begrenset med tomtearealer.

– Hva er grunnen til at så mange vil bo i Hamar?

– Dette er et resultat av alle de satsingene vi har gjort rundt byutvikling. Og vi har et veldig bra tjenestenivå. I tillegg har Hamer en veldig god beliggenhet i forhold til Gardermoen og Oslo.

Busterud drar fram en ting til:

– Vi har snø.

Folkemengden på Hedmarken

Hedmark, 195.356 (2016), 196.190 (2017), vekst: 0,4 prosent.
Hamar: 30.120 (2016), 30.598 (2017), vekst: 1,6 prosent.
Ringsaker: 33.597 (2016), 33.842 (2017), vekst: 0,7 prosent.
Løten: 7.588 (2016), 7,633 (2017), vekst: 0,6 prosent.
Stange: 20.119 (2016), 20.317 (2017), vekst: 1 prosent.
Hamarregionen: 91.424 (2016), 92.390 (2017), vekst 1,1 prosent.