Jon Grasdal (26) fra Oslo og Anton Xerxes Boman (28) fra Mariestad i Sverige var inntil i sommer elever ved KADK, det danske kongelige akademiet for kunst, arkitektur, design og bevaring i København. De valgte som sin masteroppgave å tegne og modellere en helt ny togstasjon i Hamar.

– Spennende natur

– Vi ønsket å jobbe med en stasjon, gjerne en togstasjon, og startet med å tråle storbyene i Skandinavia for å finne et prosjekt. Men vi fant raskt ut at det var mer interessant å rette søkelyset ut av storbyene, fordi det er komplisert å få spillerom i en større by, forteller Grasdal.

– Vi endte opp med Hamar, fordi det pågår en jernbanedebatt her, hvor man ser på en ny stasjon i eller utenfor sentrum.

I jakten på å finne et spennende sted å legge stasjonen, valgte studentene området ved Vikingskipet.

– Området har en spennende natur ned mot Mjøsa og en historie vi følte at vi kunne spille videre på.

Grasdal og Boman mente også at det var mest hensiktsmessig å legge stasjonen Vikingskip-området på grunn av pendlerne:

– Man må tenke annerledes i en by som Hamar kontra Oslo. Pendlerne i regionen er avhengig av å kjøre bil til stasjonen. Og legger man stasjonen i sentrum så oppfattet vi at lokalbefolkningen var redd for at det ville skape nye barrierer og en framtid med dårligere byrom. En stasjon i øst var den beste ideen.

I to dager var studentene på befaring i Hamr før de startet den omfattende jobben med å utforme 3D-modeller og fysiske modeller av den nye stasjonen.

«Vikingskipets søskenbarn»

– Hva har dere tenkt?

– Stasjonen skal være et bindeledd mellom byen Hamar og naturen. Det gjenspeiles ikke bare i beliggenheten, men også i materialvalget. Her er det limtre i konstruksjonene for å myke opp, istedenfor betong og stål. Tre er dessuten kortreist og gir assosiasjoner til lokale byggetradisjoner.

Grasdal og Bomans stasjon består av terminal som ligger under bakken, med blant annet oppholdsrom og kafé. På overflaten ser det tre lange tak som man kan oppholde seg under, og som dekker over perrongen.

Geometrien skal gi oversikt og ro, samtidig gir konstruksjonene en følelse av jernbane.

Og for studentene var det viktig å lage en stasjon som arkitektonisk kunne gå sammen med nabo Vikingskipet:

– Kall gjerne stasjonen for Vikingskipets søskenbarn, sier Grasdal og smiler.

Nå ønsker han og makker Boman å få vist fram masteroppgaven på Bylab Hamar ved en anledning, men noen dato er ennå ikke klar.

Prosjektet ga studentene VOLA-legat, og juryen uttalte:

«Avgangsprosjektet utforsker hvordan en stasjonsbygning kan utviske jernbanens barrierer og skape lokale forbindelser mellom infrastruktur, bygninger og natur. (...) Det enkle grep innrammer og markerer flott stasjonsanlegget i en fin balanse med den markante naboen, Hamar OL-Amfi, Nord-Europas største trebygning».

Du kan selv ta et dypdykk i studentenes masteroppgave her.