Skei Grande åpnet nye Likestillingssenteret

I GANG: Styreleder Anne-Lise Bakken, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og direktør Goro Ree-Lindstad er glade for at Likestillingssenteret er på plass i nye lokaler.

I GANG: Styreleder Anne-Lise Bakken, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og direktør Goro Ree-Lindstad er glade for at Likestillingssenteret er på plass i nye lokaler. Foto:

Nå er de nye Likestillingssenteret i Parkgata 12 åpnet.

DEL

– Når vi reiser internasjonalt så liker vi å si at Norge er et likestilt samfunn. Fri og bevare meg, det er veldig mye å ta tak i. Vi har så mye strukturer, så mye ubevisst diskriminering og så mye forskjellig behandling av mennesker, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Ringe i bjelle

Hun fikk ringe på en bjelle i gangen på det nye Likestillingssenteret torsdag ettermiddag. Dermed var de nye lokalene åpnet.

– Lag dere noen seire, og ring med denne klokka når dere oppnår dem, sa Skei Grande.

Hun roste senteret på Hamar, som hun tror vil bli en viktig bidragsyter i likestillingsarbeidet i Norge.

– Dere setter dagsorden. Hele Innlandet trenger senteret, og norsk debatt trenger senteret. Det å ha kunnskap om ting, skjønne rollen sin og vise de urettferdighetene som finnes er viktig for at vi skal kunne gjøre noe med dem. Og det er mange nok urettferdigheter, sa ministeren til de oppmøtte.

Direktør Goro Ree-Lindstad gjengjeldte rosen:

– Vi er stå glade for å ha deg som likestillingsminister, som tar temaet på alvor og som er genuint interessert. For det har vi skjønt at du er.

Jobber bredt

Ree-Lindstad forteller at senteret skal jobbe med et bredt fagspekter.

– Stiftelsen mål ved etableringen i 1983 var å «bringe kvinneforskningens resultater fram til de kvinner som trenger dem i sin hverdag». Dette målet har vi fortsatt i ryggraden, å være bindeleddet mellom forskning og praksis. Men i løpet av 36 år har vi utvidet målet til å gjelde alle kjønn og alle diskrimineringsgrunnlag, sier Ree-Lindstad.

STORE LOKALER: Likestillingssenteret har fått god plass i første etasje på Parkgata 12.

STORE LOKALER: Likestillingssenteret har fått god plass i første etasje på Parkgata 12. Foto:

Senteret skal nå også bidra til at barn- og unge får gode oppvekstvilkår, gode og likestilte arbeidsplasser fri for trakassering og diskriminering, et samfunn tilrettelagt for alle uavhengig av funksjonsnivå, at alle skal kunne delta i delta i demokratiske prosesser og at alle får gode tjenester tilpasset den enkelte.

– Måten vi jobber på for å oppnå dette er variert mangfoldig. Vi gjør kartlegginger og analyser og utviklingsarbeid, gir kurs, råd og veiledning, og vi blir stadig mer aktive på sosiale medier.

For å illustrere dette så hadde senteret under åpningen rigget ni av kontorene i Parkgata med utstillinger rundt ulike temaer: Arbeidsliv, kroppspress, voldsforebygging, kjønns- og seksualitetsmangfold, likestilt demokrati og likestilt oppvekst.

Og en egen selfievegg med valgfrie, sterke budskap som kunne tas rett ut på Instagram.

SANG: Torill Beate Nilsen og bandet Fivreld fikk spille på åpningen.

SANG: Torill Beate Nilsen og bandet Fivreld fikk spille på åpningen. Foto:

Artikkeltags