– Vi skal bygge stein for stein videre framover

Sparebank 1 Østlandets konsernresultat for 2019 er klart, og det er rekordhøyt.

DEL

– Dette er et årsresultat jeg er stolt av. Det er også en glede å kunne starte vårt 175-årige jubileumsår med et så solid resultat, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

Han kan nå se tilbake på 25 år i den stadig voksende banken, hvorav 10 år i sjefsstolen og 15 år i styret.

Halv milliard mer

Konsernresultat for 2019 ble rekordhøyt med 1.928 millioner kroner etter skatt. Over 500 millioner mer enn for 2018.

– Vi har blitt en stor bank, og tallene blir større for hvert år. Hovedårsaken er god bankdrift, med god kundevekst, og dermed høyere inntekter. Det er god styring på kostnadene og lave tap, sier Heiberg til Østlendingen.

– En stor suksess, med andre ord?

– De siste 10 årene har vi økt egenkapitalen til det tredobbelte. Bare de siste årene har det skjedd mye med fusjon av banker, og børsnotering i 2017. Vi har mange flinke folk og høy kompetanse, samt gode rådgivere og kunderelasjoner, forklarer han.

Styret foreslår derfor et kontantutbytte på 5,72 kroner per egenkapitalbevis og 266 millioner kroner i kundeutbytte.

Konsernresultatet isolert for fjerde kvartal ble noe svakere enn forventet med 291 millioner etter skatt mot 322 i 2018, og en egenkapitalavkastning på 7,3 prosent.

Nedgangen skyldes i hovedsak redusert bidrag fra SpareBank 1 Gruppen og finansielle poster. Netto renteinntekter viste god økning og ble 584 (544 i 2018) millioner kroner, mens driftskostnadene ble 490 (506 i 2018) millioner kroner, skriver banken i en pressemelding.

– En annen viktig ting er at kundene våres er flinke til å gjøre opp for seg. Sammen med et godt kreditthåndverk blir det en god bank, smiler han.

Bygge videre

– Hvordan går dere inn i jubileumsåret?

– Vi skal bygge stein for stein videre framover. Målet vårt er hele tiden å drive en god bank. Så må vi tilpasse oss teknologien og markedet videre og tilpasse oss endringer på beste måte.

Konsernet hadde i kvartalet noe høyere tap enn i samme kvartal året før 33 millioner kroner, men tapsnivåene anses som lavere enn normaliserte nivåer.

– Kundeutbyttet blir svært godt mottatt i markedet. Dette, samt avtalen om gunstig prisede førstehjemslån til LO-kunder, er viktige fortrinn i et sterkt konkurransepreget marked, sier Heiberg.

Artikkeltags